www.mkregion.sk          Návrat

Organizačný výbor

mkregion@mkregion.sk

Medzinárodný juniorský halový turnaj Slovak Junior Indoor 2005

váš postreh

predseda: Ing. Oldřich Bagar

riaditeľ turnaja: Jozef Mihok

vrchný rozhodca: Tomáš Srogoň

marketing a masmédia: Adriana Blažeková

ekonomická komisia: Anna Fislová

sekretár turnaja a servis rakiet: Mgr. Ľubomír Kurek

turnajoví lekári: MUDr. Milan Ušiak, PhD., MUDr. Zoltán Šafárik

doprava a servis v klubovni: Radoslav Šabata

výpočtové stredisko: Ing. Peter Blažek

 

 
Návrat