www.mkregion.sk          Návrat

Organizačný výbor

mkregion@mkregion.sk

Medzinárodný         juniorský halový turnaj Slovak Junior Indoor 2003

váš postreh

predseda: Ing. Oldřich Bagar

riaditeľ turnaja: Jozef Mihok

vrchný rozhodca: Branislav Papánek

marketing: Oľga Komárová

ekonomická komisia: Anna Fislová

masmédiá: Adriana Blažeková

sekretár turnaja a servis rakiet: Mgr. Ľubomír Kurek

turnajoví lekári: MUDr. Milan Ušiak, PhD., MUDr. Zoltán Šafárik

ubytovanie: JUDr. Pavol Výbošťok

stravovanie: PhDr. Jiří Jež, CSc.

doprava a servis v klubovni: Mgr. Peter Švaral

výpočtové stredisko: Ing. Peter Blažek

 

 
Návrat