www.mkregion.sk

inforegion

mkregion@mkregion.sk

 

váš postreh

Občianske združenie inforegion vzniklo na podporu existencie portálu mkregion.sk. Jeho hlavnou úlohou je finančne podporiť prevádzku stránky a finančne vykryť náklady (telefón, pripojenie na internet, registráciu a prevádzku domény, softvérové externé úpravy na stránke, externú výpomoc pri získavaní informácii, ktoré uverejňuje mkregion). Ďalej by sa z neho uhradili náklady na ocenenia, prípadne náklady akcií, ktoré by organizoval mkregion či už vlastné alebo by inforegion mohol pomôcť pri zorganizovaní podujatí (napr. turnaj či jednorazové podujatie) pri dodržaní jedinej zásady, podujatie musí zmysluplne vyplniť voľný čas mládeže.

Občianske združenie založil autor stránky s cieľom nepripustiť zánik tejto obľúbenej stránky. Z časovej a finančnej náročnosti celého projektu to totiž stránke hrozí. Stránka potrebuje na svoj "život" posilu materiálnu a i personálnu, aby mohla udržať jej kvalitu a ešte ju i vylepšiť. OZ inforegion by jej malo pomôcť.

Príspevky pre mkregion môže inforegion získať tromi spôsobmi:

1. záujemcovia (jednotlivci, organizácie, právnické či fyzické osoby) sa môžu stať členmi združenia. Budú platiť členský príspevok, dostanú preukaz. Výška členského je na ľubovôle záujemcu o členstvo a podporu mkregion

2. umiestnernie reklamného bannera na mkregion podnikateľov či firiem alebo iných záujemcov

3. dar finančný či vecný

Za každý príspevok finančný či vecný vopred za priaznivcov stránky ďakujem

V prípade záujmu sa môžete kontaktovať na mailovej adrese mkregion@mkregion.sk, príp. na tel. čísle 0903249262

Číslo účtu združenia inforegion: 177547052 / 0900 (Slovenská sporiteľňa)

inforegion má IČO: 30853214

Stanovy občianskeho združenia inforegion (pdf format)

Návrh darovacej zmluvy (pdf format)

 

Návrat