www.mkregion.sk      Návrat

Úradná správa BFZ

mkregion@mkregion.sk

Úradná správa BFZ

staršie správy BFZ

 

Úradná správa č. 32 zo dňa 27.6.2002

Bratislavský futbalový zväz

Disciplinárna komisia: U.č. 412/409 Kamil Fraňo 780321/6124 – Karpaty Limbach (S-V) – príloha 1/3b a 1/6/3/b – 7 mesiacov nepodmienečne od 17.6.2002 do 16.1.2003. Karpaty Limbach, príloha 2/19, pokuta 10000 Sk, zastavenie pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne (aplikácia. Čl. 10/13 odpočet 3 bodov v ročníku 2001/2002). Stretnutie ŠK Wood Product Pl. Štvrtok – Karpaty Limbach (30.kolo). DK odstupuje prípad na doriešenie ŠTK. Karpaty Limbach uhradí rokovací poplatok 250 Sk.. Neuhradené poplatky a pokuty: S-L: Sl.Grob – Kostolanský – ČK – 200Sk U.č.387, Dubová – Rubín – ŽK – 200 Sk – Uč.385, Sv. Jur – Podskoč – ŽK – 200 Sk – U.č.372, VTJ KOBA Senec B – 15000 + 500 Sk – U.č.391; S-V: Slovan Viničné – Geršič – 4ŽK – 150 Sk – U.č.398, Slovan Modra – Nemček – 4ŽK – 150 Sk – U.č.398, GFC Grinava – Čeliga – 8ŽK – 150 Sk – U. 399, ŠK Šenkvice rokovací poplatok 250 Sk U.č.392(383). lmd: FK Dúbravka – Hipky – 4ŽK – 100 Sk U.č.372, MŠK Rusovce – Deak – 4ŽK – 100 U.č. 351, MŠK Rusovce – rokovací poplatok 250Sk U.411, PŠC Pezinok Varga – ČK – 100 Sk U.č. 410 V súlade s DP čl. 24 a čl. 25 možno podať odvolanie proti rozhodnutiu DK BFZ písomne do 15 dní na VV BFZ a na vedomie DK BFZ odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. DK upozorňuje všetky FK na plnenie povinností zaplatenia poplatkov, resp. pokút pod následkom disciplinárneho konania. DK žiada FO o predkladanie originálov 5-ho dielu šekovej poukážky pri úhrade poplatkov a pokút. Bez toho žiadne priestupky nebudú prerokované.

Športovo-technická komisia: Víťazi jednotlivých súťaží: S-L, III.liga seniori: TJ Veľké Leváre, S-M, IV.liga seniori: OŠK Dunajská Lužná, S-V, IV.liga seniori: FK Studienka, LSD, III.liga dorast: FK Rapid Ružinov Bratislava "B", lmd, III.liga dorast: TJ Polygraf. Postupy: Seniori: Postup do II.ligy - SFZ: TJ Veľké Leváre, Postup do III.ligy: OŠK Dunajská Lužná, FK Studienka, Tatran Stupava, Dorast: Postup do II.dor.ligy - SFZ: TJ Polygraf Zostupy: Seniori: Zostup do IV.ligy: TJ Dubová, Zostup do I.triedy: ŠK Vrakuňa "B", TJ Baník Pezinok, Dorast: Zostup do I.triedy: TJ Záhoran Jakubov, Zlúčenie klubov: VTJ Žižka Malacky a ŠK Ružinov Bratislava, nový názov: ŠK VTJ Ružinov Bratislava,

Víťazi Fair-play: S-L, III.liga seniori: AŠK Inter Slovnaft Bratislava "B", S-M, IV.liga seniori: MŠK Kráľová pri Senci, S-V, IV.liga seniori: FC Zohor,

Víťaz pohára BFZ - seniori: Zaradenie do pohára SFZ: FK Rapid Ružinov Bratislava. ŠTK BFZ postupy a zostupy v jednotlivých súťažiach predkladá k schváleniu VV BFZ.

Komisia rozhodcov: Aktív rozhodcov BFZ sa uskutoční dňa 9.8.2002 o 17,00 v Kongresovej sále Domu športu SZTK. KR určuje termín fyzických previerok rozhodcov podmienečne zaradených na nominačné listiny III. a IV.ligy: 16.8.2002 o 18,00 na štadióne AŠK Inter (zraz o 17,45 pred BFZ). KR upozorňuje rozhodcov, ktorí majú v Rozpise súťaže uvedené nesprávne alebo neplatné údaje (adresa, tel. čísla), aby ich zmeny nahlásili do 4.7.2002 na telefónnom čísle 0905264581. Cestovné a diéty rozhodcov, ktorí rozhodovali na turnaji Senec a jeho priatelia si môžu vyzdvihnúť do 6.7.2002 na Sekretariáte BFZ. KR oznamuje, že odchod autobusu na REFEREE Cup do Rakúska je 29.6.2002 o 11,45. Zraz nominovaných účastníkom je o 11,30 pred budovou BFZ. KR žiada o dochvíľnosť účastníkov.

Komisia delegátov: KD BFZ sa rozlúčila s delegátmi pp. Némethom, Korčekom a Jurenkom a poďakovala im za dlhoročnú činnosť delegátov v regionálnych súťažiach.

Matričná komisia: Upozorňuje futbalové kluby, že podklady pre registráciu žiakov do kategórie dorastu je potrebné zaslať na MK BFZ urýchlene, v opačnom prípade nebudú vybavené do začiatku súťaže. V zmysle Registračného poriadku futbalu sú podklady pre registráciu tieto náležitosti: a) riadne vyplnená prihláška k registrácii (neúplne vyplnenú vrátime späť); b) fotografia hráča (pasový formát, nie staršia ako jeden rok); c) rodný list (kópia); d) poplatok na šekovej poukážke BFZ vo výške 100,-- Sk za hráča.

Sekretariát BFZ: Oznamuje FK a FO: a) že v 27.týždni obdržia FK – FO BFZ a Oblastné futbalové zväzy vyhodnotenie súťažného ročníka 2001 – 2002, časový harmonogram 2002 – 2003 a zaradenie oddielov do súťaží b.) aktív BFZ a Oblastného futbalového zväzu Bratislava – mesto sa uskutoční 16.7.2002 o 16,30h. Aktív Oblastného futbalového zväzu Bratislava – vidiek 1.8.2002 o 16,00h. v Dome športu Bratislava. c.) pripomienky k Rozpisu majstrovských súťaží vo futbale pre súťažný ročník 2002 – 2003 zasielajte do 6.7.2002 na Sekretariát BFZ.

Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto

Disciplinárna komisia: U.č.172 Nezaplatené poplatky za prejednanie: Kubovič Roman (DANUBIA) 100 Sk, Danihel Martin (SC BCT) 100 Sk, SAGUĽA Maroš (Nepočujúci) 100 Sk, Klinko Peter (Krasňany) 100 Sk; DK žiada FO o predloženie šekovej poukážky ako doklad o zaplatení. U.č.173 Dňom 28.6.2001 uvoľňuje činnosť družstvu MŠK Iskra Petržalka – dorast – predložený doklad o zaplatení. U.č.174 DK ObFZ dôrazne upozorňuje FO: Krasňany, Spoje – seniori; Štart, Z. Bystrica a Vinohrady – dorast. Uvedené oddiely majú zastavenú činnosť nepodmienečne od 24.6.2002 pre nesplnené povinnosti zaplatiť poplatky za prejednanie viď U.č.170. DK žiada o urýchlené zaplatenie poplatkov a pokút pod následkom ďalšieho disciplinárneho konania.

Komisia ŠTK: Schvaľuje výsledky: S-I, 32.kolo – 9 výsledkov; d-m, 18.kolo – 5 výsledkov; Upozorňuje FK a FO na zaslanie prihlášok do súťaží ObFZ Bratislava – mesto najneskôr do 27.6. 2002.

Komisia mládeže: Predvoláva vedúceho SŽ, I.trieda, FK Z.Bystrica Igora BAGIHO a hráča Richarda Križka dňa 17.6. 2002 (štvrtok) o 15.30 hod.; Kontumuje stretnutie MŽ, 20.kolo Spoje - FKM Vinohrady 3:0 podľa SP čl. 100/b a 106/1.

Oblastný futbalový zväz Bratislava – vidiek

Disciplinárna komisia: DK upozorňuje nasledovné FO, aby vyrovnali svoje podlžnosti do začatia súťažného ročníka 2002 –2003, v opačnom prípade nebudú zaradení do súťaží. Sú to nasledovné oddiely: Závod dor., Vysoká dor., M. Kráľová sen., , Stupava dor., Sološnica sen., Malé Leváre sen., Suchohrad sen. – tieto kluby po 100 Sk, Báhoň dor., Doľany sen. – tieto kluby po 200 Sk. DK po oboznámení prípadu stretnutia dorastu 30.kola Sv. Jur – Veľké Leváre trestá Veľké Leváre pokutou 750 + 250 Sk za prerokovanie. Poplatok zaplatiť do 15 dní.

Komisia ŠTK: Postupujúci zo súťaží riadených ObFZ Bratislava – vidiek v súťažnom ročníku 2001 – 2002:

I.trieda seniori: ŠK Gajary, TEGEZ Malé Leváre; I.trieda dorast: DRUŽSTEVNÍK Vysoká p. Morave; II.trieda seniori sk. A: ŠK Malacky; II.trieda seniori sk. B: ŠK Nová Dedinka; II.trieda dorast sk. A: Dubová; II.trieda dorast sk. B: DRUŽSTEVNÍK Pokrok Bernolákovo. Zostupujúci zo súťaží riadených ObFZ Bratislava – vidiek v súťažnom ročníku 2001 – 2002: I.trieda seniori: Borský Sv. Jur; I.trieda dorast: FC Budmerice.

Komisia rozhodcov: Opätovne vyzýva oddiely, aby uskutočnili nábor o doplnenie rozhodcov z bývalých i súčasných športovcov. Záujemcovia o rozhodovanie v súťažiach ObFZ Bratislava – vidiek sa môžu prihlásiť osobne alebo telefonicky na sekretariáte BFZ (p. Bojko), Junácka 8, 832 80 Bratislava, tel.č. 02/49249 232.

Návrat           hore