Obec Zálesie leží v nadmorskej výške 130 metrov popri ľavom brehu Malého Dunaja. Pozdĺž toku rieky sú zvyšky lužného lesa. Zálesie vzniklo až v roku 1923 a do roku 1960 nieslo názov jeho zakladateľa Ignáca Gessaya, Gešajov. Od Bratislavy je obec vzdialená 14km na východ a 16km juhozápadne od okresného mesta Senec. Boľavou pätou obce je nová výstavba, ktorú realizujú občania, ktorí v Zálesí nemajú trvalý pobyt a nakoľko sú novostavby na 15 rokov oslobodené od dane, nijako sa nepodieľajú na nákladoch obce (osvetlenie, smeti a p.) V súčasnosti v obci žije 820 obyvateľov


starosta Štefan Nesméri


Starostom obce je Štefan Nesméri (bol prvým ponovembrovým starostom, 1990-93 a teraz od roku 2002)