Obec leží 28 kilometrov na východ od hlavného mesta Bratislava, 6 kilometrov od okresného mesta Senec. Leží v nadmorskej výške 124 metrov. Momentálne v nej žije 1230 obyvateľov, z toho je 51% maďarskej národnosti a 49% slovenskej národnosti.

 

Starostkou obce je od 1990 Mária Vražovičová