Obec leží v nadmorskej výške 149 mestrov v západnej časti Podunajskej nížiny. Od Bratislavy je vzdialená 33 na východ a 10km severovýchodne od okresného mesta Senec. Súčasný názov obce je odvodený z latinského Capulna (kaplnka), ako pôvodného názvu obce, a postupom času prešiel niektorými zmenami. Capolna (1289), Capella (1297), Kappeln (1460), Kaplna (1786), maďarsky Kápolna, nemecky Kappeln. V rokoch 1974-1990 patrila obec do Báhoňu. V súčasnosti v obci žije 714 obyvateľov

 


Starostom obce je Vladimír Vítek