Obec Blatné leží v západnej casti Podunajskej nížiny 5 km od okresného mesta Senec. Juhovýchodná rovinná cast chotára je na nive potoka tečúceho cez obec. V minulosti niesol meno Sisek (podľa oblasti, z ktorej prišli chorvátsky kolonisti), Šifák, teraz Stoličný potok. Severozápadná kopcovitá časť, leží na trnavskej pahorkatine. Stred obce je 135 m nad morom, v chotári sú lokality s nadmorskou výškou 123 - 177 m n.m. Chotár je odlesnený, ma lužné a cernozemné pôdy. Necelé 2 km na západ od obce sa rozprestiera rozsiahly les a kamenistá pôda, vhodná na pestovanie vinnej révy. V obci žije 1 291 obyvateľov

centrum obce Blatné
centrum obce Blatné

starosta obce Milan Šarmír