Obec leží v nadmorskej výške 160 metrov 26 km východne od Bratislavy v okrese Pezinok, 6km juhovýchodne od okresného mesta. Šenkvice sa rozprestierajú v doline Trnianskeho potoka v Trnavskej pahorkatine. Južne od obce sa nachádza Šenkvický háj s bažantnicou. Šenkvice vznikli v roku 1964 zlúčením Malých a Veľkých Čaníkoviec. V súčasnosti v obci žije 4230 obyvateľov


plastika v budove Obecného úradu

Starostkou obce je Ing. Ľubomíra Žáková