Obec leží v nadmorskej výške 180 metrov 37 km východne od Bratislavy v okrese Pezinok v Trnavskej pahorkatine v doline potoka Gidra, na ktorom je vybudovaná vodná nádrž. Do okresného mesta Pezinok je to asi 15 km. V chotári obce leží štátna prírodná rezervácia Lindavský les. V súčasnosti v obci žije 2500 obyvateľov

 


Starostom obce je Miroslav BAXA, ktorý nastúpil do funkcie dňa 3. januára 2007.