Obec leží 25 kilometrov od hlavného mesta Bratislava na Záhorskej rovine 20 kilometrov od okresného mesta Malacky. Leží v nadmorskej výške 146 metrov. Momentálne v nej žije 3050 obyvateľov, z toho je časť Rómov.

 

Starostka obce Lubica Havranová
Najprv niečo o sebe
Starostkou obce som druhé volebné obdobie. Mám dve dospelé deti. Práca starostky vyhovuje môjmu naturelu, je pre mňa aj relaxom so striedaním slnečných a oblačných dní.
O niekolko mesiacov budú voľby znovu, budete kandidovat?
Pokúsim sa znovu uspieť, pretože ešte nie sú ukončené rozbehnuté programy obce, o ktorých mám svoju predstavu.
Rozvoj obce, možnost kúpy obecných pozemkov na výstavbu nových domov.
Práve tento súvisí s Vašou druhou otázkou. Výstavba obce – dokončenie zón bývania, budovanie bytových domov, rodinných domov, ak sa podarí rekonštrukcia obecných objektov. Musíme dokončiť vysporiadanie pozemkov, čo je predpoklad pre ďalšie aktivity. Dobudovanie kanalizačného zberača a v náväznosti na rekonštrukciu miestnej kanalizácie.
Aká je súčasnosť v obci
V súčasnej dobe je tesne pred záverečným schválením územného plánu obce Zohor, ktorý vlastne určí architektúru a urbanizmus na obdobie cca 16 rokov. Obec má, myslím na dobrej úrovni, zabezpečené zásobovanie, čo do potravinárskeho sortimentu, ale i služby nie sú na tom zle. Športovo- kultúrne aktivity: tenisové kurty (4), futbalové ihrisko, hádzanárske ihrisko, volejbalové ihrisko (vraj na veľmi dobrej úrovni- nechceme sa sami chváliť), na kultúrne akcie veľký kultúrny dom. Ďalšou zložkou, ktorá obci výrazne pomáha v jej propagovaní, sú naši hasiči. Práve v sobotu 31.8. (2002) sa koná v Zohore nočná sútaž družstiev s medzinárodnou účastou. (napr. Hannover, Dolní Kounice a okolité obce).
Sú v obci nejaké podnikatelské aktivity?
Samozrejme že máme mnoho súkromných podnikatelov, ale na môj vkus málo prevádzkovateľov a malých firmičiek, dúfam, že časom aj to príde
Ako to vyzerá s nevyhnutnou infraštruktúrou. Financií nazvyš niet...
Financií samozrejme nie je nazvyš, ale na infraštruktúru a rekonštrukcie MK sa musia nájsť.
Dôležitou súcastou života v obci je šport, ktorý je vhodným vyplnením voľného času, ako relaxujete Vy a ako obec podporuje športovcov
Pre mna je relaxom sledovanie futbalových zápasov nášho mužstva počas celej sezóny, inak kvety v záhrade. Na iné mi veľa voľna neostáva. Čo sa týka športovcov a ich podpory, obec má v rozpocte vyčlenené finančné prostriedky, ale mimo toho máme veľmi úzke kontakty a snažíme sa vždy v spolupráci vymyslieť riešenia.
Aká najväčšia úloha stojí pred vami, ktorá by posunula vašu obec o krok dopredu
Dokončiť ÚPD, zóny bývania, aby sa mohli rozparcelovať pozemky na stavebné parcely a ľudia by mohli začať stavať
Sme na Záhorí a nedá mi neopýtat sa, ako vyzerá u vás rómska otázka
Viete, takéto otázky dostávam samozrejme často. Hovorím však, že Zohor má občanov a tak ako všade sú takí, s ktorými sa žije ľahko, niektorí sú neprispôsobiví. Ale ak treba v krízových situáciách pomôcť (napr. ohrozenie preliatí Maliny) prídu celé rodiny. Ďalej musím vyzdvihnúť ich prístup pri poriadaní svojich spoločenských podujatí. Sú vždy na výbornej úrovni.
Malina, august 2002 co sa vám hned vybaví pred ocami
Tá ma bude mátať až do doby, kým hrádze pozdĺž celého toku nebudú spevnené. Predsa sa nemôžeme spoliehať na ďalšie päťročné obdobie. Ale ľudská súdržnosť a fantastická obetavosť - to je obraz Zohora tak, ako ste ho mali možnosť vidieť zo záznamov TV