www.mkregion.sk       návrat

 Obrázky z regiónov

mkregion@mkregion.sk

Výstava fotografík Jána Hladíka „Obrázky z regiónov Záhorie, Južná Morava, Weinviertel“

váš postreh
Galéria Ars humanus, v priestoroch denného baru Margit na Domkárskej ulici v Zohore otvorila v piatok 26.9. o 18:00 výstavu fotografík Jána Hladíka „Obrázky z regiónov Záhorie, Južná Morava, Weinviertel“. Na vernisáži sa sám autor priznal, že je to návrat k jeho pôvodnej profesii umeleckého fotografa. Exponáty odrážajú autorovu zviazanosť s fotoaparátom (stále pri sebe, pripravený na rôzne zýbery). Výstava je zavŕšením 13 ročnej jednej etapy snahy J. Hladíka (prezident združenia Inforeg Záhorie) o spoluprácu s priľahlými regiónomi na rakúskej či českej strane. Na vernisáži boli aj bývalí starostovia z obcí, ktoré už dlho úspešne spolupracujú Ľ. Rybár zo Zohoru a J. Krehula z Marchegu. Na výstave prehovoril aj MAG. Raymund Schrederer, riaditeľ cezhraničného impulzného centra (GIZ) v Marchege, ktorý je hlavným partnerom cezhraničnej zrkadlovej spolupráce Borina (slovenský inforegion Záhorie) - Marchfeld. Pochválil partnera v cezhraničnej spolupráci J. Hladíka a zaželal autorovi veľa úspechov a rovnako tak i spolupráci oboch regiónov. Na výstave sa nemohla zúčastniť osobne súčasná starostka Zohoru Ľubica Havranová, lebo v čase vernisáže bolo na Obecnom úrade rokovanie Obecného zastupiteľstva, ktorého jedným z bodov je vstup Zohora do mikroregionu Borina. Galéria Ars humanus je novým stánkom umenia. Vďaka podpore majiteľov tu budú pravidelne vystavené práce umelcov. Teraz je to J. Hladík (Ars humanus vyjadruje jeho myšlienku - umenie ľudskosti, v jeho tvorbe sa neodráža žiadna forma násilia), v októbri (23.10.) vystaví svoje prezentácie fotograf Marchegu.


R. Schrederer pri prejave na vernisáži, vpravo J. Hladík


Bistro Margit alias Galéria Ars humanus s časťou vystavených prác


Časť vystavených prác


Autor výstavy J. Hladík a jeho hostia

Návrat       hore