Obec leží 45 kilometrov od hlavného mesta Bratislava na Záhorskej rovine 10 kilometrov od okresného mesta Malacky. Leží v nadmorskej výške 203 metrov. Momentálne v nej žije 1450 obyvateľov, z toho je časť Rómov.

Starostka obce Zita Kurová, ktorá sedí v starostovskom kresle od roku 2002
Najprv niečo o sebe
Do svojho zvolenia za starostku som pracovala na Okresnom úrade v Malackách na živnostenskom odbore. Kandidovala sa som i v minulých voľbách, občania si ma vybrali za starostku až teraz
Čo sa v obci zmenilo od volieb
V obci je taraz viac služieb, funguje pohrebníctvo, ktoré je v priestore obecného úradu, ktorý sa opravil a budú tu i iné služby. Čoskoro otvoríme prevádzku kozmetiky, plánujeme i internetovú kaviareň. Postupne, ako dovolia financie.
Vodovod už máte, kanalizáciu budete budovať.
Stavebné povolenie na kanalizáciu už máme. Je to vec združenia siedmych obcí, sme viazaní vyjadreniami všetkých zainteresovaných obcí. V Bratislave sme vybavili úver z 4 milióny korún, lebo je to jednou z podmienok získania financií z EÚ na takýto náročný projekt. Ked štatutári združenia odnesú rozhodnutia na príslušné orgány, Ministerstvo výberovým konaním určí zhotoviteľa a celá akcia by mala byť ukončená v roku 2004
Dôležitou súčasťou života v obci je šport, ktorý je vhodným vyplnením voľného času, ako obec podporuje športovcov
Obec úrad som prevzala s dlhom 700000 korún. neboli uhradené niektoré faktúry. Náš rozpočet je malý, do 8000000 korún, veľa podnikateľov tu niet. Niečo máme z daní, niečo z podielových daní. No je to málo. Navyše po presune kompetencií nám pribudla na starosť škola. Potrebujeme rekonštruovať miestny rozhlas (náklad cca 100000 - 200000 korún), nevieme či štát uhradí školám spotrebu plynu. Tečie nám do škôlky, ktorej oprava sa vyšplhá na 500000 korún, Potrebujeme územný plán čo je ďalších 400000 korún, lebo bez neho sa nedá plánovat žiadny rozvoj obce. Pre podporu športu tak nezostáva. Uvidíme na konci roka ako na tom budeme finančne a potom môžeme konkrétne hovoriť o možnej úhrade energií prípadne prispieť aj na materiálne zabezpečenie chodu športu u nás, lebo máme športovcov, na ktorých môžeme byť pyšní. Nie je to len futbal, ale i volejbal či turisti.
Ako ste pokročili s rómskou komunitou?
Je to bez problémov. V rámci udržiavacích, návykových prác musia 15 hodín mesačne odpracovať v obci bez nároku na odmenu a nemusia sa tak hlásiť na úrade práce, ale na obecnom úrade. Tento rok sa nám podarilo založiť hasičský zbor, kde sú viacerí Rómovia aktívni členovia a aj tunajších rybárov vedie Marián Polák.
Podpora aktivít, na využitie voľného času?
Je to ako šport viazané na financie. Rybárov je 70, poľovníkov 17, turisti majú medzinárodne akreditovaný okruh, futbal, volejbal. Robia akcie pre mládež, deti. Všetci by chceli prispieť. Vyčkáme a uvidíme!