Obec leží 31 kilometrov od hlavného mesta Bratislava na Záhorskej rovine 10 kilometrov od okresného mesta Malacky. Leží v nadmorskej výške 106,6 metrov. Momentálne v nej žije 2096 obyvateľov, z toho je 394 Rómov.

starostka obce Ing. Margita Fischerová

Plavecký Štvrtok je známy blízkym obľúbeným štrkoviskom, neďaleko je rekreačné stredisko Kamenný Mlyn a štátna prírodná rezervácia Bezedné. Začiatkom decembra roku 2002 tu začali vydávať obecné noviny