Obec leží 34 kilometrov od hlavného mesta Bratislava na Záhorskej rovine 9 kilometrov od okresného mesta Malacky. Leží v nadmorskej výške 110 metrov. Cez obec tečie rieka Malina, neďaleko sa už nachádza rieka Morava. Momentálne v nej žije 1300 obyvateľov, Kataster obce má vyše dvetisíc ha. Časť chotára tvoria lesy a močiare. V reštitúcii získala obec od štátu 57ha lesov, ktoré prenajala firme Drevolesy v Malackách. Trojkilometrová vzdialenosť k jakubovským rybníkom sa dá autom prejsť za pár minút. Toto rybničné hospodárstvo vzniklo pred polstoročím z viacerých potokov a močarísk. Vďaka umelým hrádzam vodná plocha zaberá 70 ha. Močiare predstavujú dôležitú migračnú a hniezdnu lokalitu pre vodné bahenné vtáctvo. Majiteľom jakubovských rybníkov je už sedem rokov Rybolov s.r.o. Stupava. Trávniky rybničného hospodárstva by mohli byt ozdobou aj tej najkrajšej anglickej záhrady. V tomto areáli sa dá od mája do konca októbra rybárčiť bez rybárskeho lístka.

Jeden z pohľadov na miestnu vodnú plochu

Obec zriadila v intraviláne odpadový dvor, o ktorý sa stará zodpovedný pracovník. Otvorený je každú sobotu v dopoludňajších hodinách. V ohradenom priestore je umiestnených sedem veľkokapacitných kontajnerov.

Starostkou obce je Bibiana Sirotová