Obec leží 45 kilometrov od hlavného mesta Bratislava na Záhorskej rovine 5 kilometrov západne od okresného mesta Malacky. Leží v nadmorskej výške 151 metrov. Momentálne v nej žije 2500 obyvateľov.

starosta obce Ing. Peter Tydlitat

Gajary sú okrem iného známe veľkých počtom chovateľov rozprávajúcich operencov - papagájov