www.mkregion.sk        Návrat

 Zaujímavosti z Bratislavy

mkregion@mkregion.sk

Rôzne informácie z Bratislavy

váš postreh

31.12.2004
Staré Mesto bude dnes od 17:00 dejiskom silvestrovských osláv v Bratislave. Na Hlavnom námestí bude osemhodinový moderovaný živý koncert s projekciou na veľkoplošnej obrazovke z ďalších zón zábavy (Hviezdoslavovo námestie, Michalská ulica, Ventúrska ulica, Laurinská ulica. O polnoci sa na Rázusovom nábreží medzi Novým mostom a propelerom rozžiari ohňostroj a bude aj centrálne odpočítavanie posledných sekúnd starého roku. Na Hlavnom námestí využijú na odpočítavanie posledných sekúnd ako minulý rok „kráľovskú korunu“.
31.12.2004
V stredisku kultúry na Vajnorskej ulici začína dnes o 19:30 podujatie Silvester 2004. Ide o veľký spoločenský tanečný večer s bohatým kultúrnym programom, bohatým menu a dobrou zábavou až do rána
29.12.2004
Dnes a zajtra sú v CC centre o 10:00 na Jiráskovej ulici v Bratislave vianočné keramické dielne pre prázdninujúcich školákov Hlinené perníčky pre veselé detičky
23.12.2004
Mestská časť Bratislava pripravila na 16:00 v Dome kultúry Ružinov vianočné stretnutie s kultúrnym programom pre osamelých obyvateľov mestskej časti pod názvom Vianoce, Vianoce prichádzajú.
21.12.2004
Dnes na pravé poludnie sa vráti na svoje miesto na Rybárskej bráne opravená socha známeho Bratislavčana Schöner Náciho, ktorého pred časom poškodilo neznáme auto
.
17.12.2004
Na Kamennom námestí a okolitých uliciach bratislavského Starého Mesta pripravila Mestská časť v nedeľu akciu Vianoce v meste, ktorej cieľom je navodiť pokojnú vianočnú atmosféru Zlatej nedele. Nebudú tu chýbať (13:00) koledníci v uliciach, (15:00) zdobenie bratislavského vianočného perníka, či (17:00) vyhodnotenie súťaže o najkrajší betlehem a darček, anjela a čerta. Na Kamennom námestí bude zároveň stena vianočných želaní mestu.
17.12.2004
Na Malokarpatskom námestí v Lamači budú zajtra Vianočné trhy. Na pultoch nebudú chýbať tovary s vianočnou tematikou, ľudovoumelecká tvorba, sviečky, oblátky, medovníky, sušené ovocie, živé ryby a p.
17.12.2004
Na Miestnom úrade na Istrijskej ulici v Devínskej Novej Vsi dnes o 10:00 zasadá klub starostov bratislavských mestských častí, na ktorom budú rokovať aj o výsledku včerajšieho rokovania bratislavského zastupiteľstva
.
16.12.2004
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa koná od 8:30 zasadnutie bratislavského Mestského zastupiteľstva. Medzi bodmi rokovania poslancov je aj návrh dodatku Štatútu hlavného mesta a z toho vyplývajúca deľba príjmov rozpočtu hlavného mesta a rozpočtu mestských častí
14.12.2004
Od 9:00 sa v Staromestskej sieni Miestneho úradu na Vajanského nábreží koná 20. zasadnutie staromestského Miestneho zastupiteľstva. Dôležitým bodom programu je s
tanovisko mestskej časti Staré Mesto k návrhu zmeny Štatútu hlavného mesta k rozpočtovému určeniu príjmov hlavného mesta a mestských častí 
13.12.2004
M Klub v spolupráci s bratislavskou mestskou časťou Petržalkou pripravil na umelom klzisku na Iľjušinovej ulici od 15:00 karneval na ľadovej ploche s prekvapením Lucia na ľade
9.12.2004
Pod záštitou starostu Ružinova sa v Dome kultúry Ružinov na Ružinovskej ulici uskutoční dnes o 19:00 benefičný večer venovaný osobnostiam kultúrneho života Ružinovská ruža.
9.12.2004
V priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave začína dnes 6. ročník odborného veľtrhu ochrany a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva Nostalgia expo. Veľtrh je otvorený denne od 10:00 do 19:00 v posledný deň trvania 12.12 do 16:00. V nedeľu 12.12.2004 do 13:00.
7.12.2004
Dnes po 14:00 začína 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva v Podunajských Biskupiciach. Jedným z bodov je návrh príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu tejto bratislavskej mestskej časti na rok 2005.
6.12.2004
V dome kultúry Vesna na Biskupickej ulici v bratislavských Podunajských Biskupiciach bude dnes stretnutie miestneho odboru Matice Slovenskej, ktoré začína o 18:00.
3.12.2004
V sobotu budú na Malom námestí v Lamači od 10:00 do 18:00 Mikulášske trhy so zabíjačkou. V rámci kultúrneho programu vystúpia folklórny súbor Slnečnica so Záhoráckou zabíjačkou, gospelový súbor s Lamačskými chválami, skupina AC+
3.12.2004
Na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave príde Mikuláš so svojou družinou zajtra o 17:30 na veteránovi. Trasa jeho sprievodu sa začne v Zichyho paláci a povedie Michalskou ulicou na Námestie SNP pred obchodný dom Tesco, potom po Laurinskej ulici a ulici Rybárska brána na Hviezdoslavovo námestie. Z námestia sa vráti do Zichyho paláca. Program pod názvom Staromestský svätý Mikuláš potrvá od 15:00 do 19:00. Vystúpia v ňom folklórny súbor Lipa, Tanečná skupina Black Story a Detské baletné štúdio zo Školskej ulice.
3.12.2004
Reštaurácia FK CRA Dúbravka na ulici K Horanskej studni bude v sobotu od 10:00 dejiskom 1. ročníka súťaže vo volenom mariáši Dúbravka Open. Prezentácia pretekárov začína o 9:00. Akciu pripravil Dúbravský športový klub.
3.12.2004
V sobotu pripravila Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice Mikulášske oslavy, ktoré sa uskutočnia od 10:00 do 15:00 pred Domom kultúry Vetvár na Biskupickej ulici. V programe nebude chýbať pečenie vola, vianočné koledy, zimná šou čertice Berty, vianočný program detí a Mikulášska nádielka.
3.12.2004
V sobotu bude v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov, skamenelín a minerálov. Medzi 9:00 a 16:00, kedy trvá stretnutie, sa dajú využiť rady Bratislavského mineralogického klubu.
1.12.2004
O 16:00 zasadá Komisia rozvoja bývania bratislavského Mestského zastupiteľstva. Jej zasadnutie bude v budove Novej radnice na Primaciálnom námestí.
30.11.2004
Dnes je v budove Miestneho úradu na Trojičnom námestí v bratislavských Podunajských Biskupiciach 6. zasadnutie Miestnej rady. Rada si vypočuje okrem iných informácií aj v súčasnosti všade veľmi diskutovaný návrh o určení výšky sadzieb dane z nehnuteľnosti na rok 2005.či správu o činnosti komisie na prípravu, zabezpečenie a koordináciu podkladov pre vypracovanie žiadostí na získanie finančných  prostriedkov z fondov EÚ.
29.11.2004
Dnes od 8:30  Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca na Primaciálnom v Bratislave zasadá Mestské zastupiteľstvo. Poslanci budú prejednávať aj deľbu pôsobnosti na úseku správy miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, či návrh na prijatie návratných finančných prostriedkov na financovanie schváleného Programu a priorít rozvoja Bratislavy na roky 2004–2006.
26.11.2004
Dnes sa na Hviezdoslavovom námestí začínajú Staromestské Vianočné trhy, kde je postavených 10 remeselníckych stánkov. Trhy dopĺňa kultúrny program. Až do 22.12. tu postupne vystúpia detské folklórne súbory, Pressburger Singers, Evanjelický mládežnícky zbor, Posaune trio z USA a Veľkej Británie, dychová hudba Spojár.
24.11.2004
V piatok 26.11. začínajú na Hlavnom a Františkánskom námestí v Bratislave 12. vianočné trhy, ktoré o 16:00 odštartuje rozsvietenie vianočného 13metorvého stromu. Trhy, kde bude 60 predajných stánkov  potrvajú do 23.12.
11.11.2004
Od 11.11. do 13.11. pripravil Magistrát pre Bratislavčanov  nultý „Sviatok mladého vína“, ktorý bude oslavou výsledkov úsilia vinárov a pripomienkou sviatku svätého Martina, patróna Bratislavy. Podujatie sa sa začne vo štvrtok slávnostným zasadaním Mestskej rady. O 16:00 bude slávnostne požehnané mladé víno v kaplnke svätého Ladislava v Primaciálnom paláci. Po tomto ceremoniáli budú na Primacionálnom námestí vystúpenia  skupín rôznych žánrov a okolité stánky ožijú do 21:00 predajom vína, husaciny, lokší, pagáčov, medovníčkov, perníkov, ale aj umeleckých sviečok, keramiky, či iných suvenírov s motívom vína. V piatok sa začne o 14:00, v sobotu o 10:00 vždy do 21:00 s podobným programom.
9
.11.2004
V Staromestskej sieni Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábreží v Bratislave začína dnes o 14:00 mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva v Starom Meste. Najdôležitejším bodom rokovania je stanovisko mestskej časti Staré Mesto k dodatku k Štatútu hlavného mesta.
5
.11.2004
V Primaciálnom paláci na Primaciálnom námestí v Bratislave bude dnes o 20:00 slávnostné založenie Stredoeurópskeho domu fotografie.
27.10.2004
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave zasadá zajtra od 8:30 Mestské zastupiteľstvo nášho hlavného mesta. Poslanci majú na programe vyše 20 bodov
22.10.2004
V sobotu bude pod Červeným mostom v smere na Železnú studienku v Bratislave Šarkaniáda, kde sa predstavia šarkany, ktoré ohodnotí porota (nápad, technika, let). Začiatok je naplánovaný na 14:30, po hodine program doplnia dobové hry s historickým šermom, žonglovaním, ukážkami bojových umení a jarmok.
22.10.2004
Pri príležitosti Dňa stromov 2004 je dnes v Študentskom domove Družba v Bratislave odborný seminár a celodenný Arbohappening, ktorý je určený pre pracovníkov samosprávy, štátnej správy, mimovládnych organizácií a podnikateľského sektoru, pôsobiacich v oblasti životného prostredia, osobitne mestskej zelene. V spolupráci s Botanickou záhradou je pripravené slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „Strom roka 2004“, prednáška od DI Bernharda Pernyho (Viedeň) „ Choroby a škodcovia na stromoch v mestskom prostredí“ a ďalšie zaujímavé aktivity. Začína sa o 9:00
21.10.2004
V piatok sa bude o 15:00 v Primaciálnom paláci v Bratislave  konať o 15:00 zasadnutie komisie pre mládež, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva. Komisia vyhodnotí letnú sezóny v zariadeniach STARZ a zhodnotí aj plnenia odporúčaní komisie z októbra 2003 k účelnejšiemu využitiu Bratislavského lesoparku na športové a rekreačné účely.
18.10.2004
V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave pripravilo Slovenské národné múzeum a Slovenská mykologická spoločnosť od zajtra do štvrtka medzi 9:00 až 18:00 24. bratislavskú výstavu Huby 2004. Hubári budú súťažiť o najväčší počet prinesených druhov a o najväčšiu plodnicu huby.
15
.10.2004
V Záhorskej Bystrici bude zajtra Jesenný jarmok, ktorý je súčasťou tohtoročných osláv 690. výročia vzniku obce. Cieľom je "otvoriť dvory", priblížiť návštevníkom čaro starej historickej zástavby a ponúknuť miestne gastronomické špeciality. Jarmok je zameraný na poľnohospodárske produkty a spropagovanie miestnych ľudových výrobcov. Nebude chýbať sprievodný kultúrny program (od 12:00)
12.10.2004
V stredu 13.10. sa bude konať zasadnutie bratislavskej Mestskej rady v zasadačke Mestskej rady v Primaciálnom paláci. Medzi bodmi programu nebude chýbať informácia o stave a postupe prijatia návratných finančných zdrojov na financovanie Programu a priorít rozvoja hlavného mesta Slovenska Bratislavy na roky 2004 – 2006
11.10.2004
Zajtra bude v Klube 22 na Vavilovovej ulici v bratislavskej Petržalke zaujímavá prednáška Ing. Márie Kostickej O význame našich snov, ktorá začína o 17:30
24.9.2004
Dnes začínajú viazaním hroznového strapca a stavbou hodového stromu hody v bratislavskej Karlovej Vsi. Pokračovať budú kultúrnym, spoločenským a športovým programom až do nedele
23.9.2004
Dvesto občanov bratislavského Nového Mesta pozval starosta Richard Frimmel v stredu 29.9. o 15:00 do Strediska kultúry na Vajnorskej ulici, aby spoločne oslávili svoj sviatok pri príležitosti ich významného životného jubilea 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94 a viac rokov, ktorého sa dožívajú v mesiacoch júl, august alebo september. Na takejto významnej slávnosti starosta pravidelne blahoželá približne desiatim jubilantom vo veku  90 rokov a viac rokov, ktorí sa akcie osobne účastnia. Všetkých jubilantov na tomto významnom spoločenskom podujatí privítajú zástupcovia samosprávy s malým  občerstvením, kvietkom a samozrejme je pre nich pripravený kultúrny  program- tentoraz to bude vystúpenie ľudovej hudby Hudci.
22.9.2004
Vo štvrtok 23.9. o 15:00 bude v Primaciálnom paláci v Bratislave zasadať komisia pre mládež, vzdelávanie a šport bratislavského mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov je prerokovanie informácie o organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení volieb členov do Mestskej školskej rady a návrh ich realizácie.
21.9.2004
V stredu 22.9. na Námestí SNP v Bratislave pripravilo združenie BicyBa od 14:00 do 18:00 Deň bez áut. Jedná sa o podujatie, ktorého cieľom je upozorniť na neudržateľnosť individuálneho automobilizmu, jeho dopady na životné prostredie, na zdravie obyvateľov miest a aspoň raz v roku vedome uprednostniť alternatívne druhy dopráv: pešiu, cyklistickú a verejnú. V rámci akcie bude po meste premávať historická električka po trase Hlavná stanica - Radlinského - Obchodná - Námestie SNP - Jesenského - Námestie Ľudovíta Štúra - Šafárikovo námestie - Štúrova - Námestie SNP - Obchodná - Radlinského - Hlavná stanica.
10.9.2004
Počas víkendu sa koná v Rači Račianske vinobranie. Bohatý sprievodný kultúrny program bude na troch pódiach, pred kultúrnym domom Račan, v amfiteátri v Knižkovej doline a v amfiteátri na Žarnovickej ulici. Okrem kultúrneho programu, stánkov s občerstvením a kolotočov je pre návštevníkov pripravená ochutnávka čerstvo lisovaného muštu, pokus o zostavenie "kilometrového" koláča, rôzne športové podujatia (minifutbal Real Rendez, súťaže v karate...) a v sobotu prejde od miestneho úradu na námestie hrdinov alegorický sprievod.
10.9.2004
V Bratislave bude v sobotu medzinárodná veterán rallye, spanilá jazda historických vozidiel, ktorá bude konaná ako mestský okruh Bratislavy. Pod názvom 2. ročník Danubia okruh pripravil Veterán Car Club Bratislava Rusovce jednodňové stretnutie majiteľov všetkých značiek, typov a ročníkov jednostopých a dvojstopých historických motorových vozidiel. Prezentácia bude pred obchodným centrom Danubia v Petržalke od 08:00 do 09:00. Potom do 10:30 bude na parkovisku pred centrom jazda zručnosti, od 11:00 do 12:30 sa zúčastnení vyberú na prvú etapu jázd. Počas prestávky od 12:30 do 13:30 sa pre návštevníkov uskutoční provizórna výstava historických vozidiel, po ktorej až do 16:30 je naplánovaná druhá etapa.
10.9.2004
V Spoločenskom dome Trávniky na Nevädzovej ulici v Bratislave bude v sobotu 11.9. celoslovenské stretnutie akvaristov, teraristov a chovateľov hmyzu a pavúkov, ktoré si môže medzi 9:00 až 12:00 pozrieť aj široká verejnosť
7.9.2004
V Zichyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave pokračuje v stredu 8.9. filmový cyklus Zaprášený kinematograf. Filmová reprospektíva a Bratislavu spred desiatok rokov začína o 19:00.
6.9.2004
Dnes o 9:00 začína mimoriadne zasadnutie bratislavského Mestského zastupiteľstva. Poslanci zasadajú v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. medzi bodmi sú vyhlásenie Václava Medeho nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky, návrh na uplatnenie predkupného práva a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1029/2002 zo dňa 21.11.2002
2.9.2004
V nedeľu 5.9. bude od 10:00 do 15:00 na stavbe na ľavom dunajskom brehu mostu Košická Deň otvorených dverí, keď sa môže široká bratislavská a slovenská verejnosť zoznámiť s výstavbou mosta. Organizátori pripravili prehliadku celej stavby vyznačenou trasou aj s odborným výkladom.
23.8.2004
Pri príležitosti Dňa Ústavy SR a začiatku školského roka poskytne mestská časť Bratislava-Nové Mesto na základe rozhodnutia starostu Richarda Frimmela na sobotu 28.8., kedy sa bude na Kuchajde konať "Kultúrno spoločenský deň Bratislavčanov" zdarma 4 ks vstupenky na lunaparkové atrakcie pre jedno dieťa.....ďalej...
22.7.2004
V Bratislave sa od dnes do soboty uskutočňuje 5. čipkárske stretnutie, ktoré organizuje združenie Slovenská čipka. Tohtoročné stretnutie je súčasťou programu 11. svetového júlového kongresu čipkárov v Prahe. Miestom stretnutia je Zichyho palác na Ventúrskej ulici, kde sa predstavia sa krúžky paličkovanej čipky z Bratislavy a z Novej Dubnice, ktoré predvedú ukážky pletenia čipiek.
21.7.2004
V sobotu 24.7. večer sa pod záštitou primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského uskutoční prvý zo série koncertov, ktorých cieľom je podporiť zviditeľnenie bratislavského hradného nádvoria ako atraktívnej letnej kultúrnej scény. V rámci úvodného podujatia vystúpi populárna hudobná skupina Čechomor, ktorá pripravila unplugged koncert pre všetkých milovníkov štýlovej modernej hudby s prvkami českého a moravského folklóru
12.7.2004
Až do konca júla bude v kultúrnom stredisku Tallin na Stavbárskej ulici sprístupnená výstava fotografií a dokumentov z histórie bratislavskej mestskej časti Vrakuňa pod názvom História a súčasnosť obce Vrakuňa.
7
.7.2004

V nedeľu 11.7. sa môžu záujemcovia čosi dozvedieť o výstave Insita a zároveň sa previezť cez Dunaj. O 14:45 odchádza loď Moskva z móla vľavo od botela Gracia na druhý breh. Je to súčasť 7. ročníka medzinárodnej výstavy Trienále insitného umenia Insita 2004, ktorá začala 26.6. a potrvá do 3.10. Výstava je inštalovaná súčasne na troch miestach. Hlavná časť vystavených insitných diel bude inštalovaná v novej Galérii umenia Incheba (v areáli Incheby v hale C). Ďalšie diela budú umiestnené vo Dvorane Ministerstva kultúry na námestí SNP a v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Slovenská národná galéria spolu so Slovenskou plavbou a prístavmi bude v rámci propagácie výstavy prevážať návštevníkov Insity z jedného brehu Dunaja na druhý. Spolu s lektorom  sa prevezú na breh k sadu Janka Kráľa a spoločne prejdú až na výstavu Insita 2004 do Incheby. Už počas plavby bude lektor informovať o vystavovaných dielach a celkovej koncepcie expozície. Spojením zaujímavej letnej atrakcie by mal byť zvýšený záujem o výstavu a zároveň tak organizátori nahradia dlhoročnú atrakciu Bratislavy, momentálne nefunkčný Propeler.
27.5.2004
Znovuotvorená Zoo pripravila na sobotu 29.5. pre deti Bratislavský mestský deň. V Zoo pribudol aj DinoPark, zobrazuje scény zo života druhohorných zvierat v ich prirodzenom prostredí. Štyri z 27 sú pohyblivé robotické modely a navyše vydávajú zvuky. Najväčším modelom je Diplodocus (dĺžka dvadsaťjeden a výška päť metrov). Súčasťou parku je detské paleontologické ihrisko. ZOO bude otvorená od 9:00 do 18:00
21.5.2004
Starostovia bratislavských mestských častí sa budúci týždeň stretnú s primátorom Bratislavy Andrejom Ďurkovským. Dohodli sa na tom dnes 21.5. na Klube starostov, ktorý sa konal vo Vajnoroch. Dôvodom je pretrvávajúca problematická situácia v oblasti školstva, definitívne doriešenie otázky vytvorenia školských úradov a školských rád v mestských častiach, ktoré sú zriaďovateľmi základného školstva a v tomto zmysle prenesenie kompetencií na mestské časti Štatútom hl.m.SR Bratislavy. Starostovia potvrdili záujem na vytvorení spoločných obecných úradov. Menšie mestské časti sa môžu spojiť, alebo sa pridať k väčším, ktoré spĺňajú podmienky pre vytvorenie školského úradu (celkový počet najmenej 1 tisíc žiakov základnej školy). Spojenie sa predpokladá u zadunajských mestských častí (Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo), Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín. V otázke vytvorenia školských obvodov v súvislosti so zabezpečením povinnej školskej dochádzky vypracujú jednotlivé mestské časti (ktoré majú základné školy- t.j.15MČ) Všeobecné záväzné nariadenia. (VR)
20.5.2004
Ján Víglaský, Mária Wachsmannová, Štefan Chmelár, Ján Balco, Júlia Jochová, Helena Tomečková, Mária Cimprichová, Klementína Rompfová, Alojzia Vojteková, Alžbeta Grenčíková, Filip Dlhoš a Ján Škoviera- všetkým týmto Novomešťanom zablahoželal starosta Richard Frimmel na spoločnej oslave životných jubileí 18. mája v Stredisku kultúry na Vajnorskej k ich deväťdesiat a viac rokom života, menovite. A pri tejto príležitosti poprial dvesto prítomným jubilantom v sále, ktorí sa v druhom štvrťroku dožívajú významného životného jubilea 70, 75, 80, 85 rokov, aby sa tiež v spokojnosti dožili takéhoto pekného veku a v zdraví, ako práve tí dnešní dvanásti, ktorí prišli medzi nich. Pohár vínka, džúsu, kvietok a už Kuštárovci rozozvučali sálu známymi melódiami operiet a evergreenov. "Zatancuje si som mnou holubička", Ešte raz ku Tebe prídem, Zahučali hory, zahučali lesy, Nič to nič a mnohé ďalšie vrátili prítomných aspoň na chvíľu do mladých čias. Poniektorí spievali s hudobníkmi, iní si len tak pokyvkávali do rytmu, iní mlčky počúvali a v zahľadených očiach akoby sa odvíjal ich súkromný film spomienok. Pri niektorých stoloch sa objavili fotografie detí, vnúčat, životných partnerov a vyrozprávali sa osudy, ľudská radosť i trápenie. "Pekne spievajú, však, aj tí tanečníci, akí sú vrtkí, a to dievča, aké je štíhlučké"- upozorňuje 91-ročný Ján Balco svojho suseda. Ten sprisahanecky odpovedá:"To je mladosť, rozumieš, to je mladosť! Pekne spievajú, pekne hrajú aj tí tanečníci, no, ako hovorím mladosť, je to fajn". Od susedného stola sa ozvalo: "A ešte keby nám tak zahrali Dedinku v údolí, to by bolo. Vzápätí kapelník Peter Kuštár na pódiu zanôtil známu melódiu a jubilant, ktorý práve vyslovil názov znejúcej piesne najprv akoby stratil reč a potom dodal spokojne: Ále, predstav si, zahrali! A vzápätí, lebo veď s jedlom rastie chuť, spolustolovníkom zašepkal " Ešte nejaký ten slaďáčik, a už som spokojný". Inú tému mali pri inom stole. "Bolí ma hlava, chrbtica je v dezolátnom stave, aj ľadviny. Všetko je už nanič"- sťažuje sa sympatická pani. "No, nebude ta až také zlé, nie? -chlácholí ju rovesníčka s úsmevom. Nie? No tak si pripime. Na zdravie! Nuž, na zdravie vám všetkým, milí jubilanti. Pevné zdravie a dobrú náladu, chuť na stretnutia s ľuďmi a prežitie čo najviac drobných radostí každého dňa. (V.REHÁČKOVÁ)
30.4.2004
Dnes o 14:00 začínajú v Bratislave dvojdňové oslavy vstupu Slovenska do Európskej únie, ktoré sa budú sústrediť na Hlavné a Františkánske námestie. Zajtra bude program kultúrnych podujatí pokračovať okrem Hlavného a Františkánskeho námestia aj na Vajanského námestí, v divadle Aréna a pri petržalskom nástupišti propelera. O 22:00 Bratislavu osvetlí ohňostroj
28.4.2004
Od stredy do piatku budú v Dvore remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby na Obchodnej ulici v Bratislave Kováčske dni. Kováčski majstri zo Záhorskej Bystrice, Klenovca, Lehníc a Námestova so svojimi pomocníkmi predvešdú rôzne druhy umeleckých prác
23.4.2004
V piatok 23.4. o 16:00 bude v Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí v rámci dní Bratislava pre všetkých vernisáž výstavy Podhradie známe, neznáme II. O hudobný sprievod sa postará Požoň Sentimentál. Výstava potrvá do 27.6
23.4.2004
Na sobotu 24.4. pripravil bratislavský magistrát v spolupráci s viacerými mestskými organizáciami po prvý raz podujatie Bratislava pre všetkých s podtitulom „Deň otvorených dverí na bratislavskej radnici“. Ambíciou samosprávy je v priebehu niekoľkých rokov vytvoriť z tohto podujatia obľúbenú tradíciu, deň mesta, počas ktorého bude väčšina mestských služieb kultúrnospoločenského charakteru patriť bezplatne a bez väčších obmedzení všetkým občanom a návštevníkom mesta. Sobotu 24. apríl nevybrali náhodne. „V tento deň sa v priebehu pomerne dlhého historického obdobia v Bratislave tradične volil richtár mesta. Po prvý raz v novodobej histórii mesta budú mať občania možnosť voľne sa pozrieť do priestorov Primaciálneho paláca a Novej radnice, kde pracuje primátor, jeho námestníci a kľúčoví úradníci magistrátu. Bezplatná jednotná vstupenka zároveň umožní návštevu celého radu sprievodných podujatí v Mestskom múzeu, Galérii mesta Bratislavy, Mestskej knižnici, ako aj na voľné korčuľovanie a plávanie na športoviskách Správy telovýchovných a rekreačných zariadení. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v priebehu celého víkendu pripravilo viacero tematických rodinných programov v historickom centre. Nebude chýbať fanfárový koncert z veže Starej radnice, premávka historickej električky, bratislavský päťboj pre deti i dospelých, či dokonca uvedenie nového programového periodika, ktoré dostane každý záujemca bezplatne.
22.4.2004
Zajtra 23.4. udelí primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský počas slávnostného večera v Primaciálnom paláci prestížnu Cenu primátora na rok 2004, ktorej symbolickým stvárnením je miniatúra sochy Rytiera Rolanda z fontány na Hlavnom námestí. Mená tohtoročných laureátov zverejní radnica až tesne pred slávnostným ceremoniálom.
20.4.2004

Zajtra o 14:00 bude v priestoroch Magistrátu na Uršulínskej ulici zasadať Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva Bratislavy. Na programe sú správy o činnosti  a hospodárení za rok 2003 Mestského múzea a Mestskej knižnice  a hlavné zámery činnosti Bratislavského kultúrneho a informačného strediska ako i jehi najdôležitejšie podujatia v roku 2004 súvisiace so vstupom Slovenska do EÚ. Naznačí sa tiež program Kultúrneho leta 2004.
6.4.2004
Dnes ožíva Hlavné námestie v Bratislave veľkonočnou atmosférou, no tradičné Veľkonočné trhy budú v novom poňatí. Desať predajcov ponúkne návštevníkom tradičné výrobky akými sú keramika, veľkonočné zdobené vajíčka, výrobky zo šúpolia, dreva, suveníry, píšťalky, ručné práce a podobne.. Veľkonočný sortiment sa bude predávať do pondelka 12.4. Veľkonočné trhy sa potom zmenia na Letné trhy, ktoré potrvajú do konca augusta
1.4.2004
V piatok 2.4. bude od 16:30 v základnej škole vo Vajnoroch otvorená predajná výstava veľkonočných výrobkov, ktoré z papiera, textilu, prútia a iného materiálu vyhotovili deti školy počas niekoľkých týždňov. Výstavu doplní kultúrny program s jarnou a veľkonočnou tématikou
1.4.2004

Dnes a zajtra v čase od 11:00 do 18:00 sa uskutoční vo Dvore remesiel ÚĽUVu na Obchodnej v Bratislave prezentácia zdobenia kraslíc doplnená výstavkou kraslíc z dokumentačných zbierok ÚĽUVu, ktorá obsahuje vyše sto exponátov zaujímavých svojou výtvarnou hodnotou, ktoré inšpirujú tvorcov kraslíc dodnes. Okrem iných, budú návštevníkom sprístupnené najstaršie odrôtované kraslice a dnes zriedkavé kraslice oblepované dužinou. Exponáty pochádzajú z 50. rokov 20. storočia. Počas prezentácie bude predvádzať rôzne techniky výzdoby kraslíc osem majsteriek ľudovoumeleckej výroby: maľovanie voskom, batikovanie špendlíkom a trubičkou, vyškrabovanie, oblepovanie slamou a niťou, odrôtovanie, dierkovanie.
1.4.2004
V Primaciálnom paláci bude dnes 1.4. Deň zdravia pre Bratislavčanov, ktorý pripravili Poradenské centrum zdravia pri Úrade verejného zdravotníctva, magistrát Bratislavy a Kancelária Zdravé mesto – Bratislava pri príležitosti Svetového dňa zdravia. V čase od 9:00 do 14:00 budú v miestnosti číslo 5 merať obyvateľom mesta stav cholesterolu a krvný tlak
30.3.2004
Dnes začína v bratislavskej Inchebe veľtrh Coneco (25. ročník), Racioenergia (14. ročník), Climatherm (8. ročník). Už tradične sa ním začína stavebná sezóna na Slovensku. Veľtrh je indikátorom diania na stavebnom trhu a rozvoja stavebníctva, naznačuje, ktorým smerom sa jednotlivé odvetvia stavebníctva uberajú
23
.3.2004
V dňoch 23. - 24.3 bude kongresovej sále Technopolu na Kutlíkovej ulici v Bratislave jubilejný 10. ročník najväčšej odbornej konferencie zameranej na oblasť riadenia ľudských zdrojov Nové trendy v personálnom manažmente 2004 s podtitulom O úspechu Slovenska v Európskej Únii rozhodnú ľudia...Konferencia sa za deväť rokov svojej existencie vyprofilovala na vysoko hodnotené odborné podujatie, známe a akceptované odborníkmi z oblasti riadenia ľudských zdrojov. V roku 2004 sa bude toto podujatie konať v čase, kedy Slovensko bude stáť priamo na prahu vstupu do Európskej únie. Táto skutočnosť sa premietne aj do obsahu a zamerania konferencie. Súčasťou konferencie bude už 4. ročník súťaže Oscar 2003, špeciálna prezentácia projektov z oblasti riadenia ľudských zdrojov nominovaných na udelenie Ceny za najlepší projekt v oblasti hospodárskeho rastu na Slovensku za rok 2003.
22
.3.2004
V utorok 23.3. o 14:00 sa v malej zasadačke Slovenského syndikátu novinárov na Župnom námestí  v Bratislave uskutoční spomienkové stretnutie pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych narodenín PhDr. Stanislava Vrbku, CSc. spojené so seminárom a diskusiou na tému Minulosť, prítomnosť a budúcnosť divadelnej kritiky na Slovensku. Podujatie pripravilo Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov.
20
.3.2004
V sobotu 20.3. o 17:00 na mieste bývalej pozorovateľne Štefánikovej astronomickej spoločnosti na Radvanskej ulici v Bratislave si budú môcť záujemcovia pozrieť ďalekohľadom jeden zo  západov slnka nad Dunajom. Akcia sa koná na počesť prvého jarného dňa a na počesť Dňa astronómie
19.3.2004
V dňoch 16. a 17. marca 2004 sa uskutočnilo zasadnutie sedemčlennej medzinárodnej poroty na vyhodnotenie verejnej neanonymnej súťaže o nový logotyp Bratislavy. Porote predsedal Ranko Novak, popredný slovinský grafický dizajnér, profesor na fakulte výtvarných umení Univerzity Ljubljana. Do súťaže sa prihlásilo celkom 610 autorov, ktorí predložili spolu 966 samostatných návrhov. V prvom kole posudzovania porota vybrala na postup 107 návrhov. Na základe ďalšieho vyraďovacieho hodnotenia postúpilo do užšieho finálového výberu 22 návrhov. Z týchto porota vybrala práce štyroch autorov do užšieho finále na ďalšie dopracovanie, ktorého účelom je doplnenie vybraných aplikácií logotypu v rámci jednotného vizuálneho štýlu mesta. Na základe hodnotenia dopracovaných návrhov porota určí konečné poradie z vybraných návrhov. Termín ich dodania je 2.4. O víťaznom návrhu sa rozhodne do 6.4.
19.3.2004
V areáli Výstaviska na Prievozskej ulici v Bratislave budú od 19.3. do 21.3. jarné remeselné trhy Jar v záhrade. 11. ročník predajnej záhradkárskej výstavy bude mať tradične i odborný program, kde nebudú chýbať prednášky o pestovaní a ochrane záhradných plodín a drevín, o aktuálnych právnych problémoch v záhradkách a predaj záhradkárskej literatúry.
19.3.2004
Zajtra 20.3. sa uskutoční v rámci staromestského projektu Dvanásť mesiačikov, veľký výlet časom, do dejín Bratislavy. Cieľom tohoto podujatia je priblížiť obyvateľom, deťom a návštevníkom Bratislavy zaujímavé historické okamžiky mesta zážitkovou formou. Jednoruký gróf Zichy, Schoener Náci, rytier Kristián a ďalšie postavy z dejín hlavného mesta sa zrazu objavia v uliciach, kde si budú môcť návštevníci vypočuť prachom zapadnuté útržky rozhovorov a zabudnutých príbehov. Každú hodinu od 9:00 do 18:00 bude zo Zichyho paláca vychádzať jeden päťdesiatčlenný turnus, ktorý bude vedený veselým bratislavským Gašparom a zažije rozprávkovú históriu nášho slávneho mesta na vlastnej koži. 18.3.2004
Na pôde bratislavského Magistrátu sa v spolupráci s Centrom rozvoja samospráv sa včera uskutočnil seminár Smerovanie podpory vzdelávania zo strany ministerstiev a iných riadiacich inštitúcií s podtitlom Možnosti smerovania a potreba vzdelávania v zariadeniach sociálnych služieb. Včerajšie stretnutie riaditeľov a vedúcich zariadení sociálnych služieb (50 zúčastnených) bolo zorganizovaných v rámci pilotného projektu: Samospráva a možnosti skvalitňovania práce zariadení sociálnych služieb. Zámerom úvodného stretnutia bolo poskytnúť aktuálne informácie, súvisiace s možnosťou a potrebou vzdelávania v zariadeniach sociálnych služieb, prezentácia vybraných nových trendov vo vzdelávaní v oblasti sociálnych služieb. Účastníci stretnutia prediskutovali aj možnosti podpory vzdelávania ošetrovateľov a opatrovateľov.
17.3.2004
Na Úrade BSK na Trnavskej ceste prijme dnes o 14:00 predseda BSK Ľubo Roman  predstaviteľov slovenských astronomických organizácií (Astronomického ústavu FMFI UK, Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a občianskeho združenia Planetárium Bratislava). Predložia mu petíciu za vybudovanie Planetária - centra pre popularizáciu vedy  a techniky v Bratislave.
15.3.2004
V utorok 16.3. o 10:00  slávnostne otvoria 14. ročník medzinárodného automobilového salónu a autopríslušenstva Autosalón / Autoservis Bratislava 2004, ktorý potrvá do 21.3. a jesituovaný do Výstavneho a kongresového centra Incheba. Na výstavu je prihlásený rekordný počet 33 automobilových značiek a viac ako 180 vystavovateľov
15.3.2004
V utorok 16.3. bude o 17:00 v Kultúrnom dome Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici v Petržalke slávnostná akadémia Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave, ktorú usporiadajú pri príležitosti 100. výročia založenia školy.
15.3.2004
Klub detí Slniečko na Furdekovej ulici v Bratislave pripravil na utorok 16.3 v rámci prevencie sociálno-patologických javov cyklus tvorivých dielní. Téma dvoch prednášok o 8:00 a 10:00 je Intolerancia.
12.3.2004
V sobotu bude v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave burza autogramov. Akciu pripravil Slovenský klub zberateľov autogramov. Tá potrvá od 9:00 do 12:00 a svoju účasť prisľúbili okrem iných aj Janko Zachara, olympijský víťaz z roku 1952, hokejista Róbert Pukalovič či futbalový tréner Ján Švehlík
10.3.2004
V CC centre na Jiráskovej ulici v Bratislave bude stretnutie klubu Viktória, ktorý združuje zdravotne postihnutých. Ich stretnutie začína o 15:00.
9.3.2004
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský prevezme dnes 9.3. dar v hodnote 15000 Sk pre Domov dôchodcov na Rusovskej ceste v Petržalke od medzinárodného dámskeho klubu Soroptimist International ako charitatívny príspevok klubu k lepšiemu životu seniorov v hlavnom meste SR Bratislavy. Prevzatie daru sa uskutoční o 13:30 v Domove dôchodcov na Rusovskej ceste v Petržalke.
4.3.2004
Vo štvrtok 4.3. bude v bratislavskom divadle West pracovné stretnutie primátorov a starostov Bratislavského samosprávneho kraja. Na stretnutí (začína o 10:00)  predstaví svoju víziu rozvoja kraja  predseda BSK Ľubo Roman. Minister hospodárstva Pavol Rusko predstaví možnosti hospodárskeho rozvoja regiónu, prílevu investícií, priemyselných parkov, podnikateľského prostredia a štátny tajomník Ministerstva školstva František Tóth bude pod paľbou otázok od starostov po jeho prednáške Školstvo a samospráva, problémy a ich riešenie.
4.3.2004
Dnes 4.3. sa o 11:00 v zasadačke Rady mesta na Primaciálnom námestí v Bratislave uskutoční rozšírené zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska. Na programe je správa o činnosti a hospodárení od ostatného prezídia, účasť zástupcov a expertov únie na legislatívnom procese a doterajší priebeh a súčasný stav reformy verejnej správy, s akcentom na oblasť školstva a zdravotníctva. Ďalšími témami budú doterajší priebeh transformácie vodární a kanalizácií a teplárenských zariadení vyčlenených z energetických závodov za účasti miestnej samosprávy, rozvoj informačných systémov, cezhraničná spolupráca, medzinárodné aktivity a aktivity v rámci EÚ. Hlavnou témou zasadnutia bude príprava a účasť miest a obcí na podporných programoch EÚ a fiškálna decentralizácia z hľadiska nového kompetenčného vybavenia územnej samosprávy. Prezídium prerokuje a schváli delegátov Únie miest Slovenska a hlavné témy stretnutí s predstaviteľmi jednotlivých rezortov pre najbližšie obdobie. Prítomní sa oboznámia s aktuálnou informáciou o priebehu a príprave ďalšieho vzdelávania predstaviteľov i pracovníkov miestnej samosprávy a prípravou a s priebehom humanitárnych a kultúrnych a spoločenských projektov ako je vyhlásenie ďalšej etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2004“, „Memoriál Ferdinanda Martinenga“ a celoslovenská kampaň „Na kolesách proti rakovine 2004“.
2.3.2004
Komunitná nadácia Bratislava otvorila svoje ďalšie grantové kolo. Bratislavčania majú možnosť požiadať o finančný príspevok na realizáciu svojich aktivít. Podporované budú menšie projekty z viacerých oblastí (sídliská, oživenie atmosféry starej Bratislavy, umenie, mladí ľudia a pod.) Úspešné minuloročné kolo všetkých presvedčilo, že Bratislavčania majú veľa dobrých nápadov a záleží im na tom kde a ako žijú. Komunitná nadácia Bratislava podporila 15 projektov celkovou sumou 137 170 korún. Podporené aktivity sa realizovali celý minulý rok a zišli sa pri nich veľkí i malí Bratislavčania. Finančný príspevok môže opäť získať ktokoľvek, žiadosť je však potrebné konzultovať. Radi poradia. Uzávierka je v piatok, 8. apríla 2004 o druhej hodine popoludní

2.3.2004
Starosta bratislavského Starého Mesta Peter Čiernik rozšíril úradné hodiny a stránkové dni  na Miestnom úrade na Vajanského nábreží. Ku stránkovým dňom pribudol od 1.3.2004 aj piatok, ktorý pred týmto dátumom stránkovým dňom nebol.
2.3.2004
V stredu 3.3. budú o 9:30 hodnotiť na Magistráte v Primaciálnom paláci činnosť Mestskej polície za minulý rok ako i jej úlohy na rok 2004 primátor Andrej Ďurkovský, starosta Starého Mesta Peter Čiernik, náčelníčka Mestskej polície Zuzana Zajacová a Jozef Hitka, veliteľ Okrskovej stanice Mestskej polície  v Starom Meste. Budú hovoriť aj o porušovaní zákona č. 315 o pozemných komunikáciách v Starom Meste, podmienkach odťahovania motorových vozidiel, zakladania blokovacích zariadení na motorové vozidlá a priestupkoch motoristov v pešej zóne a v zóne s obmedzeným státím.
1.3.2004
Dom kultúry Zrkadlový Háj na Rovniankovej ulici pripravil na utorok 2.3 občiansky dialóg s odborníkmi Protidrogové fórum. Témou fóra sú spoluzávislosti "Alkohol - člen rodiny". Debata začína o 19:00.
1.3.2004
V rámci výchovnovzdelávacích programov a cyklu tvorivých dielní bude zajtra 2.3. v Klube detí Slniečko prednáška Kriminalita mládeže. Besedy ohľadom prevencie sociálnopatologických javov začínajú o 8:00 a 10:00
1.3.2004
V M Klube na Rovniankovej ulici sú dnes od 14:00 výtvarnotvorivé dielne Premeny papiera
27.2.2004
V piatok 27.2. o 10:00 sa uskutočnila na základnej škole na Škarniclovej ulici v Bratislave slávnostná akadémia za účasti staromestského starostu Petra Čiernika, ktorý odovzdal pri tejto príležitosti do užívania školské toaletné zariadenia. Tie zrekonštruovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto v hodnote 1300000 korún. Rekonštrukcia toaliet bola prvou etapou plánovanej komplexnej rekonštrukcie školy. Následne by sa mala modernizovať a rekonštruovať aj kotolňa.
25.2.2004
Dnes o 17:00 je v CC Centre na Jiráskovej ulici v Bratislave stretnutie Danubius bonsai klubu, ich stretnutie je prístupné aj ďalším záujemcom o túto tématiku.
25.2.2004
V stredu 25.2. o 10:00 sa začne 18. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. V Kongresovom centre Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave bude mať zasadnutie najprv slávnostnú časť, keď sa budú odovzdávať ocenenia BSK za rok 2003. Po nej nasleduje pracovná časť. Medzi bodmi rokovania je informácia riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave o stave bezpečnosti a dopravnej situácii v kraji, návrh Dohody o spolupráci medzi BSK a Regiónom Brusel, návrh VZN o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované BSK, realizačný plán koncepcie rozvoja sociálnych služieb, návrh na zvolenie zástupcov kraja do Výboru pre otázky zamestnanosti a sociálnych vecí Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a poradnej komisie Územného úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislavského kraja, správa o prechode pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií na kraj, návrh na predaj hnuteľného majetku kraja v správe Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Pezinku, správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva kraja za rok 2003, správa o kontrole vybavovania sťažností obyvateľov na Úrade kraja za rok 2003, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za II. polrok 2003, správa o plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva obrany a v pôsobnosti Úradu kraja za rok 2003, okruh nových úloh a kompetencii na rok 2004, vyhodnotenie činnosti zariadení kultúry za rok 2003 v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a hlavné úlohy a zameranie na rok 2004, informačná správa o zabezpečení liekmi a lekárskou starostlivosťou v kraji, informácia o riešení majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve kraja, informácia o vykonaných upresneniach rozpočtu BSK na rok 2003, informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných Úradom kraja a zariadeniami v pôsobnosti BSK za IV. štvrťrok 2003.
22.2.2004
Na pôde Úradu BSK sa v pondelok 23.2. uskutoční o 17:00 uskutoční okrúhly stôl na tému Rozvoj sociálnych služieb v Bratislavskom kraji, ktorý pripravuje Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím na Slovensku. Diskusia sa koná v zasadačke č.104 na prízemí v budove Úradu na Trnavskej ceste
21.2.2004
Dnes zorganizovala Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu podujatie pod názvom Atraktívna Bratislava. Ide o bezplatnú prehliadku Bratislavy s odborným výkladom všetkým záujemcom. Akcia sa koná pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu a jeho cieľom je spoznanie historického jadra Bratislavy. Zraz záujemcov je pri morovom stĺpe na Rybnom námestí od 14:00, odkiaľ budú skupiny každých desať minút odchádzať na hodinovú prehliadku (trasa Panská, Ventúrska a Michalskú ulica, Františkánske a Primaciálne námestie, nádvorie Starej radnice, Hlavné námestie, Sedlárska ulica k Rybnej bráne a Slovenskému národnému divadlu. Podujaite sa koná prvý raz a k dispozícii bude 20 sprievodcov
19.2.2004
Vo viniciach PD Vajnory sa dnes konal 5. ročník súťaže v reze viniča hroznorodého Zlaté nožnice. 78 vinohradníkov súťažilo v tradičnej súťaži odborníkov na vinič. Zlaté nožnice (pozlátené 18 karátovým zlatom)získal Kamil Gajdošík z PDP Rača
18.2.2004
Od dnes do zajtra zasadá v Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Dnes začali rokovať od 15:00. Na okruhu jednania majú otázky financovania školstva, prerozdeľovanie podielových daní a reformy verejnej správy. Rada zajtra pokračuje v jednaní od 9:00 do 14:00.
17.2.2004
V sobotu 14.2. zorganizoval Račiansky vinohradnícky spolok súťaž v reze viniča pre vinohradníkov z Malokarpatskej vínnej cesty. Súťažilo sa v reze 30 koreňov modrej frankovky v časovom limite 45 minút. Víťazom sa stal Anton Krajčovič z Budmericíc.
17.2.2004
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva Bratislavy bude v stredu 18.2. o 14:00 na svojom rokovaní na Uršulínskej ulici prejednávať otázky ohľadom novovzniknutého Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Členovia sa dozvedia aké sú jeho hlavné zámery činnosti organizácie, ktoré najdôležitejšie podujatia v roku 2004 bude pripravovať a jej rozpočet na rok 2004.  Ďalešou témou je značenie národných kultúrnych pamiatok a informácia o stave knižníc v pôsobnosti samosprávy Bratislavy.
12.2.2004
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto pripravila na sobotu 14.2. pre  zamilovaných veľkú diskotéku s vyhodnotením troch najoriginálnejších ľúbostných odkazov (ľúbostné odkazy a želania sa ukladajú do veľkého srdca na nádvorí Zichyho paláca od 9.2. do 13.2.). Miestom diskótéky je klzisko a ostatné priestory na Hviezdoslavovom námestí. Akcia má názov  Zamilované Staré Mesto a potrvá od 16:00 do 21:00
11.2.2004
V priestoroch Starej bratislavskej radnice pripravilo Mestské múzeum akciu na svätého Valentína. V sobotu začína o 12:00 akcia pre všetkých zaľúbených. V Altánku lásky, ktorý je vyrobený z kvetov, bude "kráľovna" dávať zaľúbeným párom certifikáty lásky
11.2.2004
Atmosféru dvadsiatych rokov si v piatok 13.2 pripomenú na tradičnom maškarnom plese v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici. Už niekoľko týždňov pred podujatím si viac ako 100 obyvateľov domova pripravovalo svojpomocne šaty a masky. Dámy a páni v nastrojení pripomínajúcich dobové filmy sa začnú schádzať o 17:00. Okrem pozvaných hostí ich privítajú svojím programom aj žiaci zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku a bratislavského tanečného konzervatória
10.2.2004
Vo štvrtok 12.2. sa bude konať o 9:00 zasadnutie bratislavskej mestskej rady. V zasadačke magistrátu v Primaciálnom paláci bude prednesená informácia o plnení uznesenia Mestskej rady splatného k 31.1.2004, ďalej návrh VZN  o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je mesto. Nebude chýbať informácia o súčasných voľných hrobových a urnových miestach na mestských cintorínoch a návrh riešenia nového cintorína na území mesta, informácia o stave a hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a zámeroch nakladania s týmito účasťami, návrh na poskytnutie kapitálového transferu mestskej časti Bratislava-Rusovce vo výške 45 % podielu pre hlavné mesto z predaja nehnuteľného majetku zvereného mestskej časti Bratislava-Rusovce a ďalšie návrhy na predaje pozemkov v Bratislave.
31.1.2004

Na Veľvyslanectve Kubánskej republiky v Bratislave na Somolického ulici bolo dnes o 11:00 stretnutie venované 151. výročiu narodenia kubánskeho poeta a vlastenca Josého Martího, ktorý sa narodil 28.1.1853 a bol symbolom kubánskeho odporu voči španielskym kolonizátorom. Jeho hlavné diela boli poémy Ismaelillo (1882), Versos sencillos (1891) a Versos libres (1880)
27.1.2004
V popoludňajších hodinách sa uskutoční v Čunove
v budove Miestneho úradu na Hraničiarskej ulici zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Čunovo, jedným z bodov rokovania bude informácia o návrhu na prenájom miestneho kaštieľa
27.1.2004
V Kultúrnom stredisku Fontána na Ožvoldíkovej ulici sa koná dnes od 13:00 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Dúbravka, jedným z bodov rokovania bude informácia o prechode pôsobností na úseku sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby, prepravnej služby a zariadení OS z Bratislavského samosprávneho kraja na Mestskú časť Bratislava Dúbravka od. 1.1.2004

20.1.2004
Zajtra privítajú v španielskom bilinguálnom gymnáziu bratislavských Dolných honoch všetkých záujemcov o štúdium na Gymnáziu Federica Garciu Lorcu na Hronskej ulici v rámci dňa otvorených dverí od 12:30 do 15:00.
16.1.2004
V stredu 21.1. o 14:00 sa bude konať na Uršulínskej ulici zasadnutie komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva Bratislavy. Komisia má na programe prípravu koncepcie riešenia starostlivosti o bratislavské historické cintoríny – informácia, prejednávať sa bude výstavná činnosť Galérie mesta Bratislavy v roku 2004, ďalej prerokujú priority v oblasti obnovy pamiatkových objektov v roku 2004 – PAMING a návrh plánu činnosti komisie na rok 2004, termíny zasadnutí.

15.1.2004
V Bratislave vo výstavnom a kongersovom centre Incheba sa dnes začal 10. medzinárodný festival cestovného ruchu ITF Slovakiatour spojený s 11. špecializovanou výstavou Poľovníctvo - Rybárstvo - Oddych  a s festivalom cestovateľských filmov, fotografií a publikácií Camera Slovakia. 15. a 16.1. je výstava prístupná len pre odbornú verejnosť. 17. a 18.1. je prístupná pre všetkých záujemcov. 
3.1.2004
30 členný mužský spevácky zbor horalov z talianskych Dolomitov sa predstaví svojim koncertom v nedeľu 4.1. o 16:00 v kostole Panny Márie Sedembolestnej vo Vajnoroch. Spolu so spevákmi zavíta aj delegácia z družobného mestečka Alviano, vďaka ktorému vznikla aj spolupráca so zborom.
1.1.2004

V nedeľu 4.1. o 10:00 vystúpi na prvom nádvorí Primaciálneho paláca mužský spevácky zbor horalov z talianskeho mestečka Daone, ktoré je viacročným partnerom Vajnor. Zbor príde do Bratislavy s delegáciou zástupcov partnerského mesta Alviano, ktorá bude v Bratislave od 3.1. do 6.1. Coro Re di Castello je 30 členný mužský spevácky zbor horalov z talianskeho mestečka Daone. Vznikol v roku 1974 na podnet vtedajšieho miestneho farára v Daone. Od roku 1988 je zborom Národnej asociácie Alpini v oblasti Giudicarie a Rendena, od roku 1985 zbor vedie zbormajster Rosario Armani. Repertoár zboru prezentuje hodnoty ľudových tradícií a hudobnej kultúry typickej pre horské oblasti talianskych Dolomitov
1.1.2004
Na základe rozkazu prezidenta Slovenskej republiky dnes v Bratislave na pravom brehu Dunaja v blízkosti stavby piateho mosta cez Dunaj v predĺžení Košickej o 21:00 vypálených 20 delostreleckých sálv na počesť 11. výročia vzniku Slovenskej republiky. Ich vypálenie by nemalo ohroziť stavebnú činnosť na moste
31.12.2003
V reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a námestník primátora Karol Kolada prijali včera 10 profesionálnych vojakov, ktorí ku koncu roka končia služobný pomer na Veliteľstve posádky Bratislava a ktorí sa významnou mierou podieľali na činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky a prispeli k rozvoju dobrých vzťahov s verejnou správou.
31.12.2003
Počas odpočítavania posledných sekúnd roku 2003 a vítania nového na Hlavnom námestí v Bratislave bude dominovať svetelná koruna, ktorá je kópiou koruny z Dómu svätého Martina a má priemer tri metre. Postupne vystúpi pred Starou radnicou do výšky desať metrov a zostane svietiť nad hlavami oslavujúcich až do konca osláv. Trochu to pripomína guľu v New Yorku, ale bratislavská koruna má symbolizovať minulosť mesta, keď bola korunovačným mestom. Bratislavčania nasadením koruny nastupujúcemu roku 2004 budú zároveň korunovať svoje mesto ako metropolu novej krajiny Európskej únie. Novým interaktívnym prvkom osláv bude veľký valcovitý objekt umiestnený v centre osláv, do ktorého budú môcť návštevníci vkladať papieriky so svojimi súkromnými želaniami do Nového roku 2004. "Majiteľom" týchto novoročných želaní sa po skončení osláv stane primátor Bratislavy. Tie želania, ktoré sa budú týkať Bratislavy, môžu poslúžiť aj ako námet, čomu by sa radnica v budúcom roku vo svojej práci pre Bratislavčanov mala venovať. Môže sa stať peknou tradíciou, ak o rok pri ďalších silvestrovských oslavách budú môcť "otcovia mesta" autorom niektorých želaní povedať, že to, čo si na Silvestra pred rokom želali, sa neskôr stalo skutočnosťou.
17.12.2003
Dnes otvoria novú administratívnu budovu Millennium Tower II Polusu, ktorá je vysoká 85 metrov. Má dvadsaťjeden podlaží nad zemou a jedno podzemné. Poskytne 22000 m2 prenajímateľnej plochy. Takmer sedemdesiat percent priestorov obsadí firma IBM.
13.12.2003
Budúci týždeň si pripomenú na základnej škole na Lazaretskej ulici v Bratislave 125 výročie  vzniku Bratislavského učiteľského ústavu, predchodcu dnešnej školy. Odvtrdy novopostavená budova slúžila potrebám školstva. V tridsiatych rokoch minulého storočia tu bol Cvičný učiteľský ústav. V súčasnosti sa škola zameriava na informatiku a výučbu cudzích jazykov a na škole prebieha experiment informatizácia na základných školách.
12.12.2003
V Lamači rokoval dnes klub starostov bratislavských mestských častí na ktorom sa zúčastnil aj bratislavský primátor Andrej Ďurkovský. Hlavnou témou bolo financovanie škôl a spolupráca mestských častí s mestom.
11.12.2003
Dnes o 14:50 otvorí starosta bratislavského Starého Mesta Peter Čiernik piatu sezónu klziska na Hviezdoslavovom námestí. Po otvorení sa predvedú krasokorčuliari z Krasoklubu ŠK Slovan. Hrúbka ľadu na klzisku by mala mať 10 centimetrov, chladiace zariadenie ju dokáže udržať aj pri teplote ovzdušia do 15 stupňov Celzia. Korčuľovanie bude bezplatné a bude možné od 10:00 do 22:00 denne až do konca februára. Staré Mesto pripravuje na klzisku program, ktorého súčasťou bude ľadová revue, Silvester na ľade i budúcoročný karneval.
11.12.2003
Od dnes ožije Dvor remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby na Obchodnej ulici v Bratislave výstavkou betlehemov a malieb na skle. Rôzne figúrky z betlehemov budú vyrábať ľudoví umelci zo slamy, šúpolia, drôtu, ale i v maľbách na skle, ktorí budú svoje dielka vyrábať dnes a zajtra medzi 11:00 a 18:00.
5.12.2003
Na Štrkovci slávnostne odovzdali zimný štadión Vladimíra Dzurillu na Ružinovskej ulici do správy mestskej časti Bratislava Ružinov....ďalej...
4.12.2003
Dnes o 16:00 začínajú vo Vajnoroch vianočné trhy, ktoré sa skončia v nedeľu o 20:00. V parku na Roľníckej ulici sa predstavia majstri umeleckých remesiel a výrobcovia vianočných ozdôb. Miestne poľnohospodárske družstvo a miestny vinohradnícky spolok pripravili pre návštevníkov ochutnávku mladých i archívnych vín, a tiež aj  vajnorské kuchárske dobroty. Svoju šikovnosť predvedú aj deti pri príprave vianočných ozdôb a darčekov.
4.12.2003
Dnes o 17:00 v galérii modrého Mýtneho domčeka na staromestskej strane Starého mosta otvoria Veselý vianočný minitrh, ktorý bude otvorený  až do konca roka. Na minitrhu si návštevníci môžu zakúpiť humoristické knihy, veselé predmety, kreslené blahoželania P. F. 2004 (aj staršie) a iné milé pozornosti.
3.12.2003
Liga za duševné zdravie na Ševčenkovej ulici  v Petržalke pripravila pre verejnosť seminár Žena a duševné zdravie. O 15:00 tu budú odborníci, psychiatri a psychológovia hovoriť o odlišnostiach depresií u žien, o ženskom alkoholizme a iných závislostiach, o násilí a starnutí u žien
2.12.2003
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení pripravila 6.12. od 9:00 do 12:00 kultúrno-športové podujatie pre korčuľujúce deti s doprovodom Mikuláš na ľade na Zimný štadión Ondreja Nepelu na ulici Odbojárov v Bratislave (vchod z Trnavskej). Podujatie nebude len na jednom mieste, ale od 16:00 do 18:00 prebieha na zimnom štadióne na Harmincovej ulici v Dúbravke. Na návštevníkov čaká mikulášsky balíček a diskotéka na ľade.
2.12.2003
Spoločnosť D&D STUDIO organizuje v súčasnosti už 5. ročník odborného veľtrhu ochrany a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva Nostalgia Expo 2003. Tak ako aj minulé ročníky aj tento sa bude konať v priestoroch Domu kultúry na Nám. SNP č.12 v Bratislave v termíne od 3. do 7.12. Výstava je otvorená denne od 10:00 – 19:00, 7.12. do 16:00. Okrem expozícii a vystavených exponátov z oblasti starožitníctva, zberateľstva, múzeí a galérií, ochrany pamiatok a reštaurovania bude na veľtrhu prebiehať odborný sprievodný program. 4.12 od 13:00 - 16:30 bude v priestoroch Domu kultúry na Námestí SNP seminár „Štrukturálne fondy Európskej únie a možnosti ich využitia pre oblasť kultúry a kultúrneho dedičstva“, 5.12 od 10:00 - 12:00 sa v priestoroch Domu kultúry  uskutoční seminár „Grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2004“ a 6.12 priestory Domu kultúry patria Dňu nadácií
1.12.2003
Na 7. ročníku súťaže mladých interprétov z umeleckých škôl Prešporský Paganini, ktorú pripravila mestská časť Bratislava - Staré Mesto sa zúčastnilo 20 žiakov z Bratislavy, Pezinka, Modry a Galanty. Absolútnym víťazom sa stala desaťročná Silvia Petrášová zo Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici v Bratislave. V kategórii do 10 rokov bol najlepší Gerhard Oláh (ZUŠ Exnárova), do 12 rokov Barbara Sternmüllerová (ZUŠ Karloveská) a do 14 rokov Anton Jablokov (ZUŠ Štefánikova). V nedeľu súťaž vyvrcholila galakoncertom o 16:00 v Zrkadlovej sieni Primacionálneho paláca. Cieľom podujatia je vyhľadávať talenty na základných umeleckých školách.
1.12.2003
V sobotu popoludní o 16:00 sa na bratislavskom Hlavnom námestí otvorili už XI. Vianočné trhy....ďalej...
Dnes a zajtra sa uskutoční 4. ročník Dní otvorených pivníc, v rámci ktorých majú možnosť návštevníci nazrieť do pivníc vinárov od Bratislavy až po Modru. Budú sa môcť nielen pozrieť, ale aj degustovať. Celkovo sa jedná o vyše 50 pivníc.
23.10.2003
Bratislavské bábkové divadlo pripravilo pre svojich návštevníkov zaujímavý projekt. Kto a prečo priotrávil Máriu Teréziu, jej manžela a 16 detí je podstatou hry „O Bratislavskej hradnej kuchárke“, ktorú v premiére uvedú v piatok 24.10. Vo vymyslenom príbehu o ozajstných panovníkoch bude mať premiéru nová postavička divadla strašidlo Babradlo, ktoré podľa bábkarov žije už stáročia v Bratislave, a práve ono priotrávi v novej inscenácii panovnícku rodinu, ktorá ruší jeho pokojný spánok, za čo však vina padne na hradnú kuchárku. Bábkovým divadlom chcú bábkari osloviť celé rodiny, a preto nielen zaujímavými témami, ale od nového roku budú hrávať predstavenia okrem v nedele i v sobotu
26.9.2003
Počas víkendu budú v Bratislave troje hodové slavnosti. V Ružinove bude sobota patriť deťom a súťažiam i programu najmä pre ne. O 18:00 začína 0. ročník Ružinovských folklórnych slávnosti - Papánkovo nám. V rámci Ružinovských hodových slávností sa konajú Ružinovské folklórne slávnosti ako 0.ročník Medzinárodného folklórneho festivalu. Nedeľa je plná kultúrnych a zábavných podujatí a centrom bude Papánkovo námestie. Dúbravké hody začínajú už v piatok. Na hodových slávnostiach nebude chýbať šachový turnaj, súťaž hasičov o pohár starostu Dúbravky. Posledným hodovým miestom je počas víkendu Karlova Ves
19.9.2003

V Devínskej Novej Vsi dnes zasadá Klub starostov bratislavských mestských častí. Jednou z tém je financovanie školstva. 

15.8.2003

V spolupráci s Eurocomercial organizuje SĽUK počas leta hudobné soboty v SĽUK-u. Túto sobotu bude do tanca i na počúvanie hrať známa country skupina Belasí. Príjemné prostredie v tichom prostredí rusovského lesoparku spríjemní aj bohatý výber gastronomických špecialít.

15.8.2003

Na sobotňajšiu výstavu psov sa prihlásilo 2523 a na výstavu v nedeľu 2396 psov 200 plemien. Prvýkrát sa v Bratislave na výstavách predstavia plemená: pikardský ovčiak (patrí do I. skupiny FCI), broholmer (II. skupina FCI) a portugalský vodný pes (VIII. skupina FCI). Posudzovanie v kruhoch sa začne počas oboch dní o 9:30. Na 12:00 sú pripravené predkolá súťaže Junior Handling. Po 15:00 sa uskutočnia záverečné súťaže, na ktorých ako prvé budú predvádzať svoje psy deti od 6 do 9 rokov. Podujatie s dvomi samostatnými výstavami sa uskutoční tretíkrát na výstavisku Incheba v Bratislave.

8.8.2003

Na 8. ročníku benefičného festivalu Veľké augustové večery spirituálov (28. – 31.8.) budú účinkovať hudobníci z USA, Kene, Dánska, Nemecka, Veľkej Británie a Slovenska (klávesista Gabriel Jonáš, kontrabasista Juraj Griglák a bubeník Cyril Zeleňák). Časť výťažku z nich pôjde na zakúpenie fluorimetra Victor, čo je prístroj na zisťovanie rakoviny a určovanie vhodnej liečby. Miestom koncertu v Bratislave je evanjelický kostol v Prievoze.

8.8.2003

V týchto dňoch sa intenzívne pripravujú vo Vajnoroch na návštevu družobných priateľov z Alviana (Taliansko) a Ondary (Španielsko). Južania tak odplácajú júlovú návštevu Vajnorčanov. Termín je 19.8. a hostí čaká bohatý kultúrny a spoločenský program. Vajnory si pre svojich hostí pripravili ešte jedno podujatie, ktorým bude v sobotu 23.8 na Hlavnom námestí „Vajnory v centre Bratislavy“. Všetci môžu obdivovať ukážky z tradičnej vajnorskej svadby a miestnych tancov, prehliadka vajnorských krojov, výšiviek a maľovanie keramiky.

4.7.2003

Na bratislavskom magistráte finišujú s prípravou realizácie nového slávnostného osvetlenia Primaciálneho námestia a významných budov v jeho bezprostrednom okolí. Na projekte z poverenia primátora Andreja Ďurkovského pracujú odborníci zo Slovenskej technickej univerzity, svetlotechnickej spoločnosti, firmy Siemens a mestskej organizácie PAMING, ktorí spolupracovali už pri vlaňajšom slávnostnom nasvietení Dómu svätého Martina. Doterajšiemu osvetleniu vyčítajú odborníci predovšetkým nevyhovujúcu farbu svetla a farebné podanie svetelných zdrojov, ako aj nedostatočné jasy na budove Starej radnice. Súčasťou projektu má byť nasvietenie priečelia vchodu a hlavného podbránia Primaciálneho paláca, nádvoria so súsoším sv. Juraja, druhého nádvoria so súsoším Jána Nepomuckého, podchodu na Laurinskú ulicu, budovy Novej radnice, ako aj budovy Starej radnice, jej nádvoria a arkád a celého priestoru Primaciálneho námestia. Odhaduje sa, že celkom bude použitých okolo 60 rôznych svietidiel.

Vo väčšine uvedených priestorov sa bude meniť príkon a farba svetla, typ svietidiel a čiastočne aj ich umiestnenie. Odborníci odporúčajú použiť prevažne teplú bielu farbu a zvýšiť hodnotu teploty chromatickosti od 3100 do 4000 Kelvinov. Zároveň odporúčajú doplniť doterajšiu výbavu uličného osvetlenia v okolí Primaciálneho námestia o nové lucerny so sodíkovými výbojkami napríklad na Kostolnej a Uršulínskej ulici. Podľa primátora Andreja Ďurkovského tento projekt nadväzuje na projekt slávnostného nasvietenia významných objektov a priestorov mesta a predchádzajúce realizácie. Budovy historických radníc patria nielen medzi najvýznamnejšie symboly a hmotné pamiatky kultúrneho dedičstva každého historického mesta, ale zároveň sú objektom oprávneného záujmu turistov a návštevníkov mesta. Preto po realizácii nasvietenia bratislavskej konkatedrály sa rozhodol pokračovať práve nasvietením komplexu radničných budov na Primaciálnom námestí. Presný časový harmonogram realizácie projektu určia až po upresnení jeho celkového rozpočtu. (zdroj www.bratislava.sk)

23.6.2003

Cez víkend sa uskutočnili v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí VI. Majstrovstvá Slovenska mažoretiek, ktoré boli generálkou na V. Majstrovstvá sveta, ktoré budú rovnako v Bratislave v septembri tohto roku. Po oba dni mali mažoretky peknú divácku kulisu. Celkovo sa predstavilo 129 mažoretiek z Prešova, Nitry a Bratislavy

 

mimo súťaže sa predstavili najmladšie mažoretky z Devína

 

22.6.2003

Včera sa uskutočnil Deň Petržalky, v rámci ktorého sa uskutočnila aj Cena Dunaja vo vytrvalostnej jazde na koni. Okrem jazdy na koni videli návštevníci na dostihovej dráhe množstvo súťaží, kultúrny program, rôzne skupiny a veľa občerstvovacích bufetov

 

víťazka v kategórii v jazde na 86 km je z Mútneho

15.6.2003

Včera sa v  areáli bratislavskej Kuchajde uskutočnil 12. ročník Slávností letného slnovratu, ktorým sa každoročne otvára sezóna na Kuchajde. Za prispenia Polusu a mestskej časti Nové Mesto malo podujatie bohatý sprievodný program, kde nechýbali kolotoče, stánky s občerstvením, vatra, ohňostroj, kultúrny program

 

O zapálenie vatry sa postaral starosta Nového Mesta Richard Frimmel (vľavo) a primátor Andrej Ďurkovský

 

13.6.2003

Dnes si mohli od 10:00 okoloidúci, ktorí sa ponáhľali do OD Tesco na Kamennom námestí všimnúť niekoľko stolov, kde ich Organizácia muskulárnych dystrofikov (OMD) upozorňovala na 3. ročník Deň ľudí so svalovou dystrofiou. Záujemcovia sa mohli dozvedieť o ich ochorení „svalová dystrofia“, ktoré im spôsobuje veľmi vážne dôsledky. Súčasťou bola i verejná zbierka, ktorej cieľom je získať finančné prostriedky na nákup pomôcok potrebných pre ľudí so svalovou dystrofiou. O 14:00 ich prišla podporiť čestná predsedníčka OMD Anna Šišková, ktorá je širokej verejnosti známa ako populárna herečka. Zbierku im pomohlo zbierať 45 dorovoľníkov, ktorí, tým čo prispeli nejakou sumou, dali plechového motýľa (celkovo ich mali pripravených 5000), lebo motýľ je symbolom OMD, je krásny, ale zároveň veľmi zraniteľný

 

III. ročník dňa ludí so svalovou dystrofiou

 

7.6.2003

Už šiesty ročník pochod Bratislavských vodníkov pripravilo občianské združenie Dunajská Brána. Sprievod vodníkov sa začne ich "vynorením" na dunajskom nábreží, odkiaľ pôjdu na Hlavné námestie, kde sa všetci musia povinne zvážiť, aby sa vedelo koľko vody ubudlo z Dunaja. Na vodníkov čakajú súťaže o vodníckeho učňa, tovariša, majstra a rodinu. Na čele vodníkov pôjde kráľ vodníkov, ktorý má len 608 rokov. Zajtra bude Medarda a vodníci sa chcú uistiť, či bude pre nich dostatok vody (Medardova kvapka, štyridsať dní kvapká) alebo si budú musieť dolievať do čižiem

6.6.2003

Organizácia muskulárnych dystrofikov (OMD) organizuje pred Obchodným domom Tesco na Kamennom námestí v Bratislave o 10:00 v piatok 13. júna 3. ročník Deň ľudí so svalovou dystrofiou, kde chcú upozorniť odbornú, ale aj laickú verejnosť na ochorenie „svalová dystrofia“, ktoré spôsobuje veľmi vážne dôsledky. Zároveň usporiadajú verejnú zbierku, ktorej cieľom je získať finančné prostriedky na nákup pomôcok potrebných pre ľudí so svalovou dystrofiou. Čestnou predsedníčkou OMD je Anna Šišková, známa slovenská herečka, ktorá sa osobne zúčastní akcie.

15.4.2003

Dnes bude v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca slávnostné odovzdávanie cien žiakom bratislavských škôl zapojených do súťaže Stredoveká Bratislava a svetové dedičstvo UNESCO – Afrika. Spoluorganizátorom akcie je Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva. Je to už siedmy ročník projektu výuky o prírodnom a kultúrnom dedičstve. Teraz bola témou okrem Bratislavy aj Afrika. Nad slávnostným vyhodnotením prevzal záštitu námestník primátora Bratislavy Štefan Holčík

1.3.2003

Dnes bol v uliciach Bratislavy, v jej historickom centre, mestský karneval Bratislavské fašiangy 2003. Najväčšou atrakciou bol pochod masiek ulicami mesta. Ten vyvrcholil na Hlavnom námestí. Podujatie pokračovalo kultúrnym programom na improvizovanom pódiu.

 

 

 

 

 

28.2.2003

V utorok 4.3.2003 bude v rámci protidrogového fóra v Dome kultúry Zrkadlový Háj na Rovniankovej ulici v Bratislave premiéra filmu Sila osobnosti. Tento výchovno-vzdelávací film je určený pre cieľové skupiny 10 - 16 ročných detí.

17.12.2002

67. poetický večer pri sviečkach pripravili organizátori v osvetovom stredisku na Stromovej ulici. Téma "Šľachetnosť Vianoc - nech do sŕdc vojde" súvisí s blížiacimi sa sviatkami. Podujatie začína v piatok o 19:30

17.12.2002

Vydavateľstvo Drewo a srd a Mestské divadlo Bratislava pripravili krst knihy  Stromový barón od Itala Calvina za účasti prekladateľky M. Jurovskej a ďalších hostí

17.12.2002

Vo štvrtok 19.12.2002 bude v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov je aj zloženie sľubu novozvoleného primátora Andreja Ďurkovského a odovzdanie insígnií novozvolenému primátorovi.

25.10.2002

V rámci projektu Bratislava čistejšia a krajšia (6. ročník projektu) robili dnes žiaci 4.A triedy na základnej škole na Lazaretskej ulici v Bratislave tapisériu, kde jednotlivé diely zobrazujú rôzne budovy v našom meste (radnica, budova NBS, ...). V pondelok jednotlivé diely zošijú a 6.11.2002 bude kompletná tapiséria odovzdaná starostovi Starého Mesta. Podobnú tapisériu (v menšom) robili rovnakí žiaci aj minulý rok a ako súčasť daru mládeže Slovenska skončila v priestoroch UNESCO v Paríži.

23.10.2002

Dnes bol na Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici prezentačný deň projektu Informatizácia v základnej škole. Koordinátori projektu z ŠPÚ Vladimír Jodas a Viera Blahová spolu koordinátormi zo základných škôl prezentovali svoje výsledky z výskumného projektu a oboznámili prítomných s plánom prác na nasledujúce obdobie. V rámci tohto stretnutia bola otvorená výstava v priestoroch ŠPÚ o realizácii projektu s výsledkami prác učiteľov a žiakov jednotlivých škôl. Projekt sa naštartoval pred dvomi rokmi. Jeho cieľom je postupne zaviesť vyučovanie s využitím informačnokomunikačných technológií ako povinnú súčasť vyučovania vo všetkých ročníkoch a vo všetkých predmetoch základnej školy. V prvej etape bola do učebného plánu pridaná jedna hodina informatickej výchovy na troch bratislavských školách. Na Lazaretskej, Sokolíkovej a Košickej. V druhom roku sa experiment rozšíril na jedenásť škôl. Školy majú možnosť využiť hodinu informatickej výchovy (ktorá je do rozvrhu pridaná navyše) buď ako plávajúcu hodinu, v ktorej sa postupne vystriedajú všetky predmety, alebo ju učí jeden vyučujúci celý rok. Školskí koordinátori zabezpečujú chod projektu, vyberajú učiteľov do projektu, ich zaškolenie, pomáhajú im so softvérom, edukačnými materiálmi a pridelením počítačovej učebne na vyučovanie.

 

 

 

Samotný ŠPÚ vypracoval učebný plán, tvoril spolu so školami učebné materiály, zabezpečoval školenia pre učiteľov, stretnutia a semináre pre koordinátorov, riaditeľov škôl a okresných metodikov. Využívajú sa aj skúsenosti z medzinárodnej výskumnej štúdie SITES. Výsledkom projektu v tomto školskom roku bude návrh nového učebného plánu pre základné školy (ten po prejdení oponentúrami jednotlivých predmetových komisií bude v decembri predložený na pripomienkovacie konanie na Ministerstvo školstva), návrh učebných osnov pre nový predmet informatická výchova, informatika, alternatívne učebné osnovy pre vybrané učebné predmety s využitím IKT a manuál pre koordinátora IKT. Je záujem v ďalšej etape experimentálneho overovania vytvoriť nové učebné plány, ktorom by bol podiel využitia týchto technológií tri hodiny týždenne, ale nie na úkor zvyšovania počtu hodín v rozvrhu, t.j. 10-15 % celkovej hodinovej dotácie. V rámci prezentačného dňa predviedli výsledky praktického nasadenia experimentu do vyučovania štyri školy. Asi najďalej je základná škola na Lazaretskej v Bratislave, kde hodinu informatickej výchovy majú už od prvého ročníka. Využívajú IKT na hodinách pracovného vyučovania pomocou stavebníc ROBOLAB a LEGODACTA. Ďalšou školou, ktorá sa prezentovala, bola košická ZS na Užhorodskej ulici, bratislavská na Sokolíkovej a zvolenská na Hrnčiarskej. Podľa zahraničných skúseností by malo byť desať žiakov na jeden počítač, aby sa začalo zmysluplné využívanie počítačov pri výučbe. Kedysi boli myšlienky, že počítač nahradí učiteľa, ale dnes je tento názor prekonaný, výpočtová technika by mala byť pomôckou pre žiaka i pre učiteľa, ale najmä pre žiaka. Žiaci, by sa nemali hodnotiť podľa encyklopedických vedomostí, ale žiak by mal byť manažérom poznatkov, ktoré dostáva z rôznych strán.

 

 

23.10.2002

Dnes bude na štátnom pedagogickom ústave prezentačný deň projektu Informatizácia v základných školách. Koordinátori projektu z ŠPÚ a zapojených škôl (v minulom školskom roku to boli tri bratislavské školy, Lazaretská, Sokolíkova a Košická, teraz ich je dvanásť) budú prezentovať svoje výsledky z výskumného projektu. V rámci stretnutia bude otvorená výstava v priestoroch ŠPÚ na Pluhovej v Bratislave o realizácii projektu s výsledkami prác, učiteľov a žiakov 

4.10.2002

Slovenské národné múzeum na Vajanského nábreží pripravilo od utorka 8.10.2002 do štvrtka 10.10.2002 výstavu húb, ktoré nazbierali a priniesli hubári zo širokého okolia. Tí ich môžu nosiť už od zajtra medzi 13:00 až 17:00. V múzeu bude služba, ktorá huby preberie a spočíta, prípadne zváži. Súčasťou výstavy je totiž aj súťaž o najväčší počet prinesených druhov a o najväčšiu plodnicu huby pričom sa do úvahy berie hmotnosť. Víťazi súťaží získajú hubársky atlas. Uzávierka súťaže je štvrtok o 16:00 a vyhlásenie výsledkov o 18:00. Výstava bude prístupná od 9:00 do 18:00.

3.10.2002

Základná škola na Tupolevovej ulici v Bratislave usporiada 23.10. až 26.10.2002 8. ročník súťažnej výstavy plastikových modelov PLASTIKOVÁ SHOW 2002, OPEN  SLOVAKIA 2002. V stredu 23.10 o 10:00 bude oficiálne otvorenie výstavy. V sobotu je na programe okrem iného vyhlásenie výsledkov (13:00). Výstava plastikových modelov je zameraná na lietadlá, bojová technika, plavidlá, automobily a diorámy. Novinkou je výstava papierových modelov, praktické ukážky so zameraním na plastikové modelárstvo, premietanie videofilmov s leteckou, bojovou a historickou tematikou. Súčasťou podujatia bude súťaž o najkrajšie postavený model firmy REVELL. Absolútny víťaz súťaže bude odmenený hodinkami, ktoré boli vyrobené v limitovanej sérii 500 kusov pre celý svet. Firma KOPRO vyhlasuje cenu o najlepšie postavený model česko- slovenských pilotov.

25.9.2002

Od piatku do nedele pripravili Hodové slávnosti aj v Karlovej Vsi. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves pripravila pre návštevníkov bohatý program: vystúpenie folklórnych súborov, starostovský guláš, stavanie hodového stromu, viazanie hodových strapcov, športové hry, finále volejbalu škôl o Pohár starostu,  hodovú veselicu, skupinu historického šermu, dychové a country kapely, tradičný hodový sprievod s kočmi a mažoretkami a zbrojnošmi.

25.9.2002

Mestská časť Bratislava – Ružinov pripravila na víkend Ružinovské hodové slávnosti 2002, v rámci ktorých nebudú chýbať športové súťaže detí a rodičov, streetbal o cenu starostu, diskotéka minifutbal, nohejbal, volejbal, tenis, futbalový zápas o pohár starostu Ružinova, detské programy a hudobné skupiny.

25.9.2002

Čajovňa Michalský dvor bude zajtra dejiskom súťaže v ochutnávaní čaju, ktorá sa od 17:00 – 19:00. Súťažiaci budú ochutnávať deväť vzoriek rôznych druhov čaju a musia spoznať druh  a značku. Medzi porotou bude spisovateľ Dušan Dušek a režisér Juraj Nvota a „čajoví“ odborníci. Prvou cenou je originálna čajová súprava a čaj podľa vlastného výberu.

24.9.2002

Trochu nostalgie pre milovníkov starej Bratislavy. Jedna poriadne "bradatá" pohľadnica

 

 

24.9.2002

Známeho predstaviteľa alchýmie, medicíny a filozofie Paracelsa (vlastným menom sa volal Philippus Aureolus Theosphrastus Bombastus von Hohenheim), jeho miesto v histórii Bratislavy si pri príležitosti 461. výročia jeho úmrtia (1493 Einsiedeln - 24. 9. 1541 Salzburg) pripomenú zapálením sviečok dnes o 19:00 pri pamätnej tabuli na Primaciálnom námestí členovia občianskeho združenia Spoločnosť Uroboros. Paracelsus bol známy tým, že zapojil chémiu do služieb zdravia ľudu a založil lekársku vedu na pokuse a pozorovaní. Svet bol podľa Paracelsa založený na prahmote stvorenej Bohom a samovyvíjajúci sa.

11.9.2002

Od piatku do nedele bude v Rači tradičné vinobranie

1.9.2002

Školský rok sa dnes začal aj na základnej škole na Lazaretskej ulici v Bratislave. Škola prešla pod nového zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Staré Mesto

 

Čerství prváci prvýkrát v škole

 

23.8.2002

Za účasti primátora Bratislavy J. Moravčíka konalo sa včera napoludnie slávnostné odovzdanie električkovej trate Vajnorská v úseku Za kasárňou – Tomášikova do používania. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Rail Ways s.r.o. Autobusy 50 a 198 však chodia stále po obchádzkových trasách.

16.8.2002

Ráno Dunaj v Bratislave kulminoval na 990 cm. Našťastie sa nenaplnili predpoklady o hladine vyše 10m. Všetky hrádze vystužené pieskovými vrecami až na malé priesaky odolali. Ani spevnená Viedenská cesta vedľa Sadu Janka Kráľa nemala problémy. Dunaj mal o 6:00 987 cm.Podobne sa vyvíja situácia na Devíne. Ani obec Zohor, kde sa vďaka Dunaju a Morave zdvihla Malina tesne pod spevnenú hrádzu, nie je bezprostredne ohrozená. Záchranárom pomohli pri spevňovaní samotní občania,

 

Dunaj v jeho maximálnej sile pri Viedenskej ceste 

 

15.8.2002

Záujem obyvateľov Bratislavy sa momentálne sústreďuje na Dunaj. Dnes ráno mal 965 cm a oblizuje pieskové zátarasy pred Filozofickou fakultou UK na Gondovej ulici. Kvôli záchranárskym prácam na dunajskom nábreží je znemožnený prístup obyvateľov priamo k ochrannému múriku. Na petržalskej strane sa voda dostáva do záhradnej reštaurácie na parkovisku vedľa lunaparku (kúsok od štadióna Artmedie).

 

Dunaj sa rozlieva do poriadnej šírky (TASR)

 

14.8.2002

Dunaj v Bratislave stúpa a stúpa. Dnes o 14:00 mal 893 cm. Polícia uzavrela Fajnorovo nábrežie a priľahlé ulice. Na parkovisku na Gondovej už voda oblizuje bariéry z vriec s pieskom, ktoré tam ukladajú vojaci. Po petržalskou hrádzou  je už všade voda a zaplavený je lunapark, Au kafé, petržalské stanovište propelera. Večer o 20:00 sa očakáva 940 cm. Zajtra ráno o 9:00 by mal pri Propeleri dosiahnuť až 1020 cm. 

 

Bratislavský lunapark je úplne zaplavený (TASR)

3.8.2002

Včera podvečer sa úspešne zavŕšil 4. ročník hasičkej súťaže Schody 2002, ktorý sa konal na Stavebnej fakulte STU na Radlinského ulici v Bratislave ....ďalej...

2.8.2002

Dnes od 13:00 prebieha na Stavebnej fakulte STU na Radlinského ulici v Bratislave športové podujatie hasičov Schody 2002. Je to súťaž dvojčlenných skupín hasičov z rovnakého hasičského zboru v behu do 24. podlažia budovy (s kompletným výstrojom). Samotné výsledky 4. ročníka (podujatie vzniklo ako pocta ich kolegovi Vladimírovi Ružičkovi, ktorý zahynul v roku 1997 pri nešťastnej udalosti cestou na požiarny zásah, na jeho počesť sa Schody bežia ako Memoriál Vladimíra Ružičku) budú známe okolo 17:00.

30.7.2002

Dnes odhalil starosta Nového Mesta Ing Richard Frimmel pamätnú tabuľu vedľa fontány v parku na bratislavskom Račianskom námestí. Tabuľa má pripomínať, že tu kedysi stál jeden z najväčších bratislavských cintorínov (likvidovali ho v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a ešte aj koncom sedemdesiatych rokov sa dal objaviť nejeden zabudnutý kríž)

12.6.2002

V sobotu 8.6.2002 pochodovali Starým Mestom Bratislavskí vodníci, ktorých viedol z Petržalky na Radničné námestie vodník Ferko. O malé zdržanie sprievodu sa postaral majiteľ zmrzliny, ktorý pozval všetkých vodníkov na zmrzlinu. Vodníkov treba mať vždy na svojej strane. Na Hviezdoslavovom námestí stihol pokrstiť novú fontánu.

 

 

20.5.2002

Dnes si pripomíname stoosemnáste výročie prvého letu balónom v Bratislave. Konštruktérom i pilotom balóna bol Štefan Sablík. So svojím balónom sa vzniesol z námestia Slobody a v poriadku pristál v Malých Karpatoch. 

20.5.2002

V sobotu si mohli všetci záujemcovia prezrieť pracoviská Vozovne Dopravného podniku v Bratislave. Od 9:00 do 13:00 si mohli prezrieť zblízka rôzne typy električiek, autobusov, pracovných električiek ako i stroje a bežné vozidlá. Rovnako  tak si zasadnúť na šoférske miesto a zacengať si či zatrúbiť na imaginárnu prekážku. Cestujúcich okrem bežných spojov prevážali aj historické električky č. 38, 104 a vozeň typu K2. Osobne som to využil medzi Špitálskou a Račianskou. Stará dáma si svoje odhučala, ale bola to inak paráda. Škoda, že Dopravný podnik nemá aj ostatné vozidlá v takom dobrom stave.

 

"104"-ka v plnej paráde a priamo v akcii (Špitálska ul.)

15.5.2002

V rámci dlhej noci múzeí v Bratislave a Dňa otvorených dverí v Prírodovednom múzeu Slovenského Národného múzea na Vajanského nábreží budú môcť od 17:00 do 19:30 v antropologickom oddelení  milovníci záhad a tajomna nazrieť do otvoreného depozitára, teda hrobov predkov a uvidia aj múmie.

14.5.2002

V stredisku kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave pripravili pre milovníkov kvetov výstavu veľkokosatcových kvetov a ďalších noviniek slovenských šľachtiteľov. Jej otvorenie bude 16.5 a potrvá na radosť všetkých záujemcov do 18.5., každý deň od 9:00 do 20:00

2.5.2002

Nože 2002, taký názov zvolili organizátori z Cultusu pre výstavu nožov a "chladných zbraní". Výstavu nainštalujú 4.5.2002 v Dome kultúry Ružinov na Ružinovskej ulici v Bratislave. Potrvá len deň od 8:00 do 18:00,

2.5.2002

V bratislavskej mestskej časti Rača pripravili na tento víkend tradičné Račianske hody

Návrat     hore