www.mkregion.sk        Návrat

 "Deň Bratislavčanov"

mkregion@mkregion.sk

V Novom Meste vstupenky pre deti opäť zdarma
váš postreh

Pri príležitosti Dňa Ústavy SR a začiatku školského roka poskytne mestská časť Bratislava-Nové Mesto na základe rozhodnutia starostu Richarda Frimmela na sobotu 28.8., kedy sa bude na Kuchajde konať "Kultúrno spoločenský deň Bratislavčanov" zdarma 4 ks vstupenky na lunaparkové atrakcie pre jedno dieťa.

Podmienkou je: Vstupenku si na miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 7. posch. č.dv. 725 musí vyzdvihnúť každé dieťa osobne/!!!/ príp. v sprievode rodiča. Celkový počet vstupeniek, ktoré bude týmto spôsobom poskytnutých je päťtisíc kusov. Záujemcovia o vstupenky si ich môžu vyberať v termíne streda 25.8. od 8:00 do do 17:00, štvrtok od 8:00 do 16:00, piatok od 8:00 do 14:00.

NOVOMESTSKÁ KUCHAJDA - areál pre rekreáciu, kultúru a šport prístupný širokej verejnosti

prírodný areál Kuchajda s celoročným režimom prešiel od roku 1995 výraznou premenou z hľadiska investičného dobudovania a skvalitnenia celého areálu v hodnote 50 miliónov korún. V areáli postupne pribudli vyhľadávané športoviská- dve plážové volejbalové ihriská, basketbalové ihrisko, detské hracie prvky /v r. 2003 kolotoč a šplhacia konštrukcia s hojdačkami, šmykľavka, drevená "Pevnosť" v hodnote 700 tis. Sk/, mólo nad vodou, tenisový kurt, 48 plážových ležadiel, 3 plážové sprchy, vyštrkovaná pláž, chodník zo zámkovej dlažby okolo celého jazera, osvetlenie, 42 ks lavičiek, 52 smetných nádob, zelené plochy sú starostlivo ošetrované, vodu okysličujú dve fontány, v zadnej časti je na základe odporúčaní odborníkov z vodného hospodárstva umiestnený umelý ostrov s vysadenými močiarnymi a vodnými rastlinami s 8 metrov vysokou plastikou Miry Trančíkovej, "Novomestský mýtnik" a na brehu pamätná tabuľa revitalizácie Kuchajdy pri príl.10.výr. prijatia Ústavy SR.

Keďže nie každý občan má možnosť dovolenkovať mimo svojho bydliska, vstupné na Kuchajdu je na základe rozhodnutia novomestskej samosprávy prístupné každému, Je skutočne symbolické /od 6 do 15 r. vojaci, študenti 10.-Sk, nad 15 rokov 20.-Sk/ , naviac, dôchodcovia majú umožnený bezplatný vstup. Je to jedna z foriem sociálneho programu samosprávy Nového Mesta.

O areál Kuchajdy sa od marca do septembra počas hlavnej letnej sezóny pravidelne stará 70 pracovníkov EKO-VPS.

Prevádzka areálu je z hľadiska vlastnej prevádzky /údržba, čistenie- len vyprázdňovanie odpadových košov trikrát denne, pravidelné rozbory vody/350 tis. na sezónu/ stratová /rok 2003 strata 2. mil. 2356 tis. SK/.

Návrat     hore