www.mkregion.sk        Návrat

 Bratislava pre všetkých

mkregion@mkregion.sk

Dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta „Bratislava pre všetkých“
váš postreh

Program:
Sobota 22.4.2006
9:00 – 17:00

Deň otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci

9:00 – 18:00

Prehliadky Bratislavy so sprievodcom BKIS (každú hodinu, odchod z Klobučníckej ulice)

Prehliadky historickou električkou (každých 90 minút)

10:00 - 22:00

Bratislavský jarmok

Nádvorie Starej radnice – predaj tradičných výrobkov z dreva, kovu, drôtu, keramiky, skla, výšiviek. Výrobky budú predávať remeselníci zo Slovenska

10:00

Odpečatenie mestských brán – symbolické prestrihnutie pásky na Michalskej bráne a pozvánka do mesta pre všetkých

10:00 – 16:30

Účinkovanie detí bratislavských základných umeleckých škôl v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, v Mirbachovom paláci a Pálffyho paláci

10:00 – 17:00

Umelecká scéna – „A“ od po „Z“ – prvý ročník projektu – prezentácia najmladších umelcov Bratislavy – žiakov ZUŠ - na tému Mestské múzeum v Bratislave - nádvorie Starej radnice

15:00 - 22:00

Program pod Devínskym hradom s vyvrcholením programu 20,30 – 22,00 h.Skupina historického šermu Argyl- ukážky bojov zo stredoveku, fakírska show, ohňová show, hudobná skupina Gailard, šermiarsky tábor, historická strelnica, jazda na koňoch, večerné vystúpenie Martina Babjaka

15:00

Hodina otázok a odpovedí s primátorom A. Ďurkovským, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

16:00

Bratislavský umelecký spolok 1885 – 1945, vernisáž výstavy – Mirbachov palác, samotná výstava v Mirbachovom paláci a v Starej radnici.

17:00

Dobrí ľudia na lavičkách - Hlavné námestie

Odovzdanie zrekonštruovaného námestia obyvateľom Bratislavy, odhalenie a uvedenie do prevádzky strážnej búdky s pitnou fontánkou - dar BVS mestu a jeho obyvateľom, koncertMetropolitného orchestra Bratislava, kaukliari, maľovanie pre deti. Program v spolupráci s Komunitnou nadáciou Bratislava (v prípade nepriaznivého počasia o 17:00 v Zrkadlovej sieni)

18:00 – 22:00

Kaplnka sv. Jakuba – nočný vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

19:00

Fanfárový koncert z veže Starej radnice – Bratislavská dychová harmónia

Deň otvorených dverí v Mestskom múzeu
10:00 – 20:00

bezplatný vstup do expozícií:

Expozícia DEJÍN MESTA A FEUDÁLNEJ JUSTÍCIE , Stará radnica, Primaciálne námestie 3

výstavy:

Bratislavský umelecký spolok 1885 – 1945

Nový vizuálny štýl MMB: prezentácia návrhov nového logotypu Múzea mesta Bratislavy

Expozícia ZBRANÍ A MESTSKÉHO OPEVNENIA – MICHALSKÁ VEŽA, Michalská 24

Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6

RODNÝ DOM J.N.HUMMELA – HUDOBNÁ EXPOZÍCIA, Klobučnícka 2

Expozícia HISTORICKÝCH HODÍN –DOM U DOBRÉHO PASTIERA, Židovská 1

Národná kultúrna pamiatka – hrad Devín, Muránska ulica ( otvorená do 22:00 h)

Antická Gerulata v Rusovciach, Gerulatská 69

FARMACEUTICKÁ EXPOZÍCIA – LEKÁREŇ U ČERVENÉHO RAKA, Michalská ulica

Deň otvorených dverí v Galérii mesta Bratislavy
10:00 – 20:00

bezplatný vstup do expozícií:

PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19

MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11

účinkovanie detí bratislavských základných umeleckých škôl od 11:00 do 19:00

Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici alebo Bratislava – mesto, ktoré číta
10:00 – 20:00

úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5

úsek odbornej literatúry, Klariská 16

úsek literatúry pre mládež, Kapucínska 3

úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov, preberanie oneskorene vrátených výpožičiek bez pokuty

kultúrny program na Klariskej 16 a Kapucínskej 1 od 14:00 a vyhodnotenie čitateľskej súťaže

Sprievodné podujatia:

14:00 - Ukážka výcviku vodiacich psov, výstavka s tematikou pre nevidiacich Klariská 16 – nádvorie Mestskej knižnice

P. Prok: Svetlá mesta – výstava fotografií zo života vodiaceho psa , Klariská 16 – nádvorie Mestskej knižnice, v prípade nepriaznivého počasia spoločenská miestnosť

15:00 - Rozprávkové divadelné popoludnie pre deti – Klariská 16 – spoločenská miestnosť

16:00 – Bratislava - mesto, ktoré číta - vyhodnotenie súťaže, Klariská 16

18:00 - Pocta Albínovi Brunovskému – vernisáž výstavy plagátov – Artotéka, Kapucínska 1

19:00 - Bratislavský maratón poézie - literárno- hudobný večer- Klariská 16

Moderuje: Dado Nagy, hudobný hosť: S. Horňáková, recitujú: Ľ. Feldek, T. Janovic, I. Štrpka, I. Baláž, J. Litvák, E. Ondrejička, M. Mališ, J. Cíger, V. Dianišková, M. Thomka, P. Urban, P. Garan, V. Janoušková, A. Kanásová, J. Pácalová, M. Ferenčuhová, M. Kadlečíková, O. Dufeková, A. Tešovičová, R. Pekarik

Sprievodné výstavky v Mestskej knižnici

Najkrajšie miesto v Bratislave – výstavka výtvarných prác detí, Klariská 16

Čo (ne)vieme o Bratislave- výstavky z knižničných fondov, Laurinská 5

Deň otvorených dverí na športoviskách STaRZ-u
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9, T-Com Arena extraligová plocha, vchod z Trnavskej ulice

9:00 – 17:00 Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť

18:00 – 22:00 Hokejové skupiny - objednávanie hodinových blokov – tel. 4437 2828

Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 3

9:00 – 17:00 Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť

18:00 – 22:00 Hokejové skupiny - objednávanie hodinových blokov – tel. 6436 6171, 6428 8963

Plaváreň Pasienky:

10:00 – 22:00 Bezplatné plávanie pre verejnosť

Areál STARZ, Drieňová ulica 11:

Posilňovňa, asfaltové ihriská

6:00 – 22:00 Bezplatný vstup do posilňovne - odborné poradenstvo odborného inštruktora

Deň otvorených dverí v Zoologickej záhrade

9:00 – 18:00

9:30 – 11:00 Ukážky kŕmenia zvierat – surikaty, medvede, hrošíky

10:00 – 10:45 Slávnostné otvorenie nového pavilónu šeliem

10:00 – 12:00 Info stánok ku kampani EAZA „Zachráňme nosorožce“ pri hrošíkoch

12:00 – 13:00 Beseda s chovateľmi o kontaktných zvieratách na tribúnke v detskom kútiku

14:00 - 16:00 kultúrny program

15:00 – 17:00 Vozenie na poníkoch a ťave (poníky – pri žirafinci, v kruhu v lese, ťava – lúka pod nosorožcami)

10:00 – 18:00 Ukážky ľudových remesiel pri plameniakoch

Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade UK, Botanická 3
9:00 – 18:00

informácie o pestovaní rastlín a predaj nadproduktov – kaktusy , sukulenty, skalničky, ihličnany

Nedeľa 23.4.2006
9:00 – 18:00

Prehliadky Bratislavy so sprievodcom BKIS (každú hodinu, odchod z Klobučníckej ulice)

Prehliadky historickou električkou (každých 90 minút)

10:00 - 18:00

Bratislavský jarmok

Nádvorie Starej radnice – predaj tradičných výrobkov z dreva, kovu, drôtu, keramiky, skla výšiviek. Výrobky budú predávať remeselníci zo Slovenska

11:00

Slávnostná sv. omša za Bratislavu a Bratislavčanov v Dóme sv. Martina

12:00

Slávnostné zvonenie zvonu Wederin v Dóme sv. Martina

11:00 – 18:00

Primaciálny palác – obrazáreň – voľný vstup

11:00 - 15:00

Účinkovanie detí základných umeleckých škôl, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

14:00 – 18:00

Hlavné námestie – Zábavné popoludnie pre rodiny s deťmi

11:00 – 18:00

Nonstop Kino ČAS - Nonstop premietanie blokov dokumentárnych filmov z minulosti Bratislavy

15:00

Vedeli ste, že prednáška na tému z histórie Bratislavy - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

18:00

Koncert pre Bratislavu, SFReduta, účinkujú Spevácky zbor mesta Bratislavy a Mestský komorný orchester Cappella Istropolitana

Deň otvorených dverí v Mestskom múzeu
11:00 – 18:00

bezplatný vstup do expozícií:

Expozícia DEJÍN MESTA A FEUDÁLNEJ JUSTÍCIE , Stará radnica, Primaciálne nám. 3

účinkovanie detí bratislavských základných umeleckých škôl

výstavy:

Bratislavský umelecký spolok 1885 – 1945

Nový vizuálny štýl MMB

prezentácia návrhov, logotypov Múzea mesta Bratislavy

15:00 a 17:00 – prehliadky výstavy Bratislavský umelecký spolok 1885 – 1945 s kurátormi výstavy

Expozícia ZBRANÍ A MESTSKÉHO OPEVNENIA – MICHALSKÁ VEŽA, Michalská 24

Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6

RODNÝ DOM J.N.HUMMELA – HUDOBNÁ EXPOZÍCIA, Klobučnícka 2

Expozícia HISTORICKÝCH HODÍN –DOM U DOBRÉHO PASTIERA, Židovská 1

Národná kultúrna pamiatka – hrad Devín, Muránska ulica (otvorená do 19:00)

14:00 - Dávno nájdené – otvorenie výstavy

15:30 - Slávnosť devínska - spomienková literárno-hudobná kompozícia venovaná 170. výročiu národného krstu Štúrovej družiny na Devíne.Podujatie sa koná v rámci Roka Ľudovíta Štúra (október 2005 – október 2006).

Antická Gerulata v Rusovciach, Gerulatská 69

FARMACEUTICKÁ EXPOZÍCIA – LEKÁREŇ U ČERVENÉHO RAKA, Michalská ulica

Deň otvorených dverí v Galérii mesta Bratislavy
11:00 – 18:00

bezplatný vstup do expozícií:

účinkovanie detí bratislavských základných umeleckých škôl

PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19

MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11

15:00 a 17:00 – prehliadky výstavy Bratislavský umelecký spolok 1885 – 1945 s kurátormi výstavy

Deň otvorených dverí na športoviskách STaRZu
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9:

9:00 – 17:00 Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť

18:00 – 22:00 Hokejové skupiny - objednávanie hodinových blokov – tel. 4437 2828

Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 3:

9:00 – 17:00 Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť

18:00 – 22:00 Hokejové skupiny - objednávanie hodinových blokov – tel. 6436 6171, 6428 8963

Plaváreň Pasienky:

10:00 – 20:00 Bezplatné plávanie pre verejnosť

Areál STARZ, Drieňová ulica 11:

Posilňovňa, asfaltové ihriská

6:00 –22:00 Bezplatný vstup do posilňovne - odborné poradenstvo odborného inštruktora

Deň otvorených dverí v Zoologickej záhrade
9:00 – 18:00

09:30 – 11:00 Ukážky kŕmenia zvierat – surikaty, medvede, hrošíky

10:00 – 12:00 Info stánok ku kampani EAZA „Zachráňme nosorožce“ pri hrošíkoch

12:00 – 13:00 Beseda s chovateľmi o kontaktných zvieratách na tribúnke v detskom kútiku

14:00 – 16:00 Kultúrny program na tribúnke v detskom kútiku (agentúra)

16:00 – 18:00 Vozenie na poníkoch a ťave (poníky – pri žirafinci, v kruhu v lese, ťava – lúka pod nosorožcami)

10:00 – 18:00 Ukážky ľudových remesiel pri plameniakoch

Kamzík - Verejná cyklistická zjazdová trať Rohatka
10:30 – 15:00

Mestské lesy v Bratislave a Občianske zduženie Slobodný Bajker pozýva Bratislavčanov na Deň otvorených dverí

informačný stánok o horskej cyklistike

exhibičné jazdy na trati Rohatka (v záujme bezpečnosti prosíme peších návštevníkov rešpektovať zákaz vstupu na trať Rohatka)

Sedačková lanová dráha Železná studnička – Kamzík
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, EKO-VPS Bratislava - Nové Mesto a Mestské lesy v Bratislave pozývajú:

10:00 – 16:00 bezplatná prevádzka lanovej dráhy

Bobová dráha - Kamzík
Mestské lesy v Bratislave, B.O.F. a.s. a Consulting BK, a.s. pozývajú:

11:00 – 18:00 bezplatná prevádzka bobovej dráhy

Závodisko š.p. Bratislava, Starohájska 22
14:00 Dostihový program v rámci víkendu Bratislava pre všetkých

Návrat     hore